1
00:00:01,703 --> 00:00:03,464
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,480 --> 00:00:05,581
Emily není tvůj přítel,
Amando.

3
00:00:05,593 --> 00:00:07,894
Potřebuješ více důkazů?

4
00:00:07,918 --> 00:00:09,280
Zavolala jsem tvé právničce.

5
00:00:09,304 --> 00:00:11,183
Přinesla sem rozvodové papíry.

6
00:00:11,200 --> 00:00:12,668
Je čas to skončit.

7
00:00:12,691 --> 00:00:14,523
Tvá rodina ti
volá nonstop.

8
00:00:14,546 --> 00:00:15,863
Nakonec s nimi budeš muset mluvit.

9
00:00:15,897 --> 00:00:17,047
Vezmi tu krabici.

10
00:00:17,082 --> 00:00:19,617
Pohřbi tajemství tvého
otce daleko odtud.

11
00:00:19,651 --> 00:00:22,586
- Pojeď se mnou do Paříže.
- Nemůžu.

12
00:00:22,621 --> 00:00:24,989
Nazdárek, Daníku.

13
00:00:26,158 --> 00:00:28,092
Ne! Ne, ne, ne! Amando!

14
00:00:28,126 --> 00:00:29,794
- Můj Bože.
- Já-já to ne...

15
00:00:29,828 --> 00:00:32,830
Uteč. Moje auto je na silnici.
Klíčky jsou vevnitř.

16
00:00:34,382 --> 00:00:35,800
Hej!

17
00:00:35,834 --> 00:00:37,701
Mami!

18
00:00:37,736 --> 00:00:39,136
To je Tyler.

19
00:00:39,171 --> 00:00:40,538
Mami?

20
00:00:42,507 --> 00:00:43,674
Já...

21
00:00:43,708 --> 00:00:46,510
Nic neříkej.

22
00:00:53,688 --> 00:00:55,789
<i>Falešné obvinění mého otce</i>

23
00:00:55,823 --> 00:00:58,024
<i>mě naučilo, že v krizi</i>

24
00:00:58,042 --> 00:01:02,296
........