1
00:00:01,493 --> 00:00:03,006
LENO:
<i>Bavíte se?</i>

2
00:00:03,173 --> 00:00:06,290
Dobrá. Je to tady!
1999, rok Joeyho.

3
00:00:06,453 --> 00:00:07,568
CHANDLER:
Mm-hm.

4
00:00:07,773 --> 00:00:10,606
-Jsme šťastní za tebe.
-Co se děje?

5
00:00:10,773 --> 00:00:14,288
Chtěli bychom se o půlnoci políbit,
ale nikdo jiný. . . .

6
00:00:14,453 --> 00:00:16,842
-Dobrá, postarám se o to.
-Oh, ne...

7
00:00:17,013 --> 00:00:19,288
Zbývá 30 sekund do půlnoci.
Co chceš udělat?

8
00:00:19,453 --> 00:00:20,772
-Věříte mi?
MONlCA: Joey...

9
00:00:20,973 --> 00:00:24,648
-Třicet tři. . .třicet dva. . .třicet jedna. . . .
-Rossi, Rossi, poslouchej.

10
00:00:24,813 --> 00:00:27,452
Koho políbíš o půlnoci, huh?
Rachel nebo Phoebe?

11
00:00:27,613 --> 00:00:29,171
Nemůžeš políbit svou sestru.

12
00:00:29,333 --> 00:00:31,085
-Kdo políbí mou sestru?
-Chandler.

13
00:00:31,253 --> 00:00:32,652
Oh, páni! Opravdu?

14
00:00:32,813 --> 00:00:34,724
Ty bys byl radši, kdybych ji políbil já?

15
00:00:34,893 --> 00:00:36,531
-No, to je fakt.
-Yeah.

16
00:00:36,733 --> 00:00:39,691
Uh, potom, co se všechno stalo
s Rachel, myslím, že Phoebe.

17
00:00:39,853 --> 00:00:44,210
Skvělé. Pheebs! Poslouchej.
Ross tě chce políbit o půlnoci.

18
00:00:44,373 --> 00:00:46,204
Samozřejmě. Stačí říct.

19
00:00:46,373 --> 00:00:47,567

20
00:00:47,733 --> 00:00:50,122
-Políbím tě o půlnoci.
-Co?

21
00:00:50,293 --> 00:00:52,682
Nemůžeš políbit Rosse.
Potom všem, co jste spolu měli.

22
........