1
00:00:06,160 --> 00:00:12,040
Vítejte ve zvláštním a krásném
světě iluzí.

2
00:00:12,440 --> 00:00:16,440
Iluzí,
které oklamou vaše oči.

3
00:00:16,475 --> 00:00:19,157
<i>Beru i šeky.</i>

4
00:00:19,192 --> 00:00:21,840
Ošálí váš jazyk.

5
00:00:22,920 --> 00:00:28,720
A podvedou vaše vnímání doteku.

6
00:00:29,040 --> 00:00:35,040
Ale nebojte, vše ve jménu
ušlechtilého věděckého bádání.

7
00:00:36,000 --> 00:00:40,960
Tyto iluze skrývají odpověď na to,
jak fungují naše smysly.

8
00:00:40,962 --> 00:00:46,520
Když ráno lidé otevřou oči, většina
si myslí "vidím svět, jaký je".

9
00:00:46,555 --> 00:00:49,960
Krásné na iluzích je,
že nám říkají "není to tak".

10
00:00:49,961 --> 00:00:54,839
Ukazují nám,
že vnímáme svět jinak,

11
00:00:54,840 --> 00:00:57,920
než jaký opravdu je.

12
00:00:58,200 --> 00:01:03,480
Iluze nám poskytují unikátní pohled
do vnitřního fungování naší mysli.

13
00:01:03,515 --> 00:01:08,480
Pomáhají nám odhalit skutečné možnosti
vnímání našeho mozku.

14
00:01:08,515 --> 00:01:11,079
Nastává zlatý věk
percepční psychologie.

15
00:01:11,080 --> 00:01:15,680
Věci odhalené v posledních 10 letech
jsou naprosto úžasné.

16
00:01:15,715 --> 00:01:20,845
Tyto nové objevy nám otevírají
nový svět možností.

17
00:01:20,880 --> 00:01:26,880
Dokonce nám umožňují překonat hranici
evolučního vývoje našich smyslů.

18
00:01:31,560 --> 00:01:37,520
Tak se dívejte, hrajte si a připravte
se na svůj údiv až zjistíte,

19
00:01:37,522 --> 00:01:40,520
co vaše smysly dovedou.

20
00:01:41,522 --> 00:01:45,520
Překlad Black cloud
black.cloud@seznam.cz

21
00:01:45,522 --> 00:01:50,520
BBC Horizon S47E04 (2010)
Vidět znamená věřit?

........