1
00:00:32,449 --> 00:00:34,910
<i>Popište mi, jak to funguje.</i>

2
00:00:34,910 --> 00:00:36,245
<i>Nevím.</i>

3
00:00:36,245 --> 00:00:39,456
<i>Zavřu oči. Otevřu je.
Stejně jako vy.</i>

4
00:00:39,790 --> 00:00:42,584
Popel k popelu,
prach k prachu.

5
00:00:42,584 --> 00:00:44,211
Zde leží Rex Thomas.

6
00:00:44,211 --> 00:00:46,630
<i>Vezměme to od začátku.</i>

7
00:00:47,089 --> 00:00:47,923
<i>Ne.</i>

8
00:00:49,091 --> 00:00:51,009
Začněme od této chvíle.

9
00:00:51,677 --> 00:00:53,595
Dobře tedy.

10
00:00:54,638 --> 00:00:57,432
Chápu, že jste se
vrátil zpátky do práce.

11
00:00:59,476 --> 00:01:01,186
<i>A oni se rozhodli
vám přidělit partnera.</i>

12
00:01:01,186 --> 00:01:04,189
- Detektive Brittene, tady.
- <i>Vega, je to nováček.</i>

13
00:01:04,189 --> 00:01:07,150
<i>Chtějí mě mít pod kontrolou,
dokud nebudu v pořádku.</i>

14
00:01:07,442 --> 00:01:09,361
A jste v pořádku?

15
00:01:11,113 --> 00:01:12,155
Ano.

16
00:01:14,825 --> 00:01:15,659
Svědkové?

17
00:01:15,659 --> 00:01:17,661
Jo, už jsem
jich vyslechl asi 20.

18
00:01:17,661 --> 00:01:19,663
Většina z nich vyběhla z baru,

19
00:01:19,663 --> 00:01:22,207
ale nikdo z nich neviděl,
jak to ten taxikář schytal.

20
00:01:22,207 --> 00:01:25,002
Ale je tady nějaký
pan Weaver, žije přímo nad...

21
00:01:25,002 --> 00:01:26,170
Kde je?

22
00:01:26,670 --> 00:01:28,255
Je támhle, pane.

23
00:01:30,591 --> 00:01:31,967
- Jak se vede?
........