1
00:00:01,081 --> 00:00:02,752
Volá sa David Robert Jones.

2
00:00:02,754 --> 00:00:03,821
Je to vedec.

3
00:00:03,888 --> 00:00:04,955
<i>V predchádzajúcich častiach Fringe ..</i>

4
00:00:05,023 --> 00:00:06,757
Nikdy v živote som vás nestretol.

5
00:00:06,825 --> 00:00:08,058
Ale ja vás áno.

6
00:00:08,126 --> 00:00:09,747
Vytvorili ste portál.

7
00:00:09,814 --> 00:00:11,459
Ja som ten,
kto vám ho zatvoril.

8
00:00:11,527 --> 00:00:12,961
Zaujímavý príbeh.

9
00:00:13,028 --> 00:00:15,605
Stále som ešte v celosti.

10
00:00:15,673 --> 00:00:17,172
Potrebujem aby si ma vzal k premosteniu.

11
00:00:17,240 --> 00:00:18,603
Musím ísť za Ninou Sharpovou.

12
00:00:18,671 --> 00:00:20,903
Olivia má v tele Cortexiphan.

13
00:00:20,970 --> 00:00:22,069
Urobil som chemickú analýzu.

14
00:00:22,137 --> 00:00:23,734
Výsledky sú nevyvrátiteľné.

15
00:00:23,802 --> 00:00:25,474
Dvadsať fľaštičiek, spočítaných.

16
00:00:25,542 --> 00:00:27,406
Toto nie je Cortexiphan.

17
00:00:27,473 --> 00:00:29,575
Cortexiphan niekto vymenil.

18
00:00:29,643 --> 00:00:31,108
Viem čo robíš.

19
00:00:31,176 --> 00:00:33,809
Viem aké to je chcieť
vrátiť sa k tým, ktorých miluješ.

20
00:00:33,877 --> 00:00:36,075
Nech sa deje s Oliviou čokoľvek,
ja to nerobím.

21
00:00:36,143 --> 00:00:38,277
Myslím že robíš. Aj bez
toho aby si to chcel.

22
00:00:38,345 --> 00:00:39,414
Je to zlé, Peter.

23
00:00:39,482 --> 00:00:41,616
To dievča, čo sem
pred chvíľou prišlo,

24
00:00:41,684 --> 00:00:42,885
vysoká asi ako vy, blondýna?
........