1
00:00:00,860 --> 00:00:04,610
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:05,250 --> 00:00:06,610
Jedem, jedem!

3
00:00:07,160 --> 00:00:10,790
<i>Letošní bitva pohlaví
bitvou vůbec není.</i>

4
00:00:11,170 --> 00:00:13,390
<i>Muži vyhráli všechny soutěže.</i>

5
00:00:17,220 --> 00:00:19,180
<i>Matt a jeho aliance svalovců</i>

6
00:00:19,250 --> 00:00:22,330
<i>si se sebedůvěrou na maximu
mysleli, že ovládají hru.</i>

7
00:00:22,440 --> 00:00:24,360
Je to dominantní aliance.

8
00:00:26,890 --> 00:00:29,620
<i>Ale zbytek kmene měl vlastní plány.</i>

9
00:00:30,030 --> 00:00:35,470
<i>Colton, Lief, Tarzan, Jonas a Troyzan
utvořili nepravděpodobnou alianci.</i>

10
00:00:35,560 --> 00:00:39,190
Můžou si říkat aliance existencí
a já budu jejich král.

11
00:00:41,010 --> 00:00:45,070
<i>Na poslední soutěži o imunitu
byla největší překážkou žen Kat.</i>

12
00:00:45,130 --> 00:00:49,900
Kat bezdůvodně seskakuje.
Naprosto se rozpadají.

13
00:00:49,960 --> 00:00:52,350
<i>A muži vyhráli třetí soutěž v řadě.</i>

14
00:00:52,430 --> 00:00:54,260
Muži vyhrávají imunitu!

15
00:00:56,720 --> 00:01:01,150
<i>V táboře to Kat jenom zhoršila,
když projevila emoce.</i>

16
00:01:01,210 --> 00:01:03,870
-Bylo to tak těžký.
-Nevrtej se v tom.

17
00:01:03,920 --> 00:01:07,710
Kat je hodně mladá a emotivní
a to je přítěž.

18
00:01:09,760 --> 00:01:13,400
<i>Na radě bylo zřejmé,
že Katina aliance by si bez ní poradila.</i>

19
00:01:13,490 --> 00:01:17,890
Chelsea, kdybys mohla začít znovu,
vypadaly by aliance jinak?

20
00:01:17,960 --> 00:01:19,720
Jo, asi by byly jiné.

21
00:01:19,810 --> 00:01:22,720
<i>Kat byla nakonec ušetřena,
když vyloučily Ninu.</i>

22
00:01:22,790 --> 00:01:26,810
<i>Nejstarší členku,
která měla být přítěží v soutěžích.</i>
........