F1
00:00:00,325 --> 00:00:01,992
<i>V predchádzajúcej časti...</i>

2
00:00:02,057 --> 00:00:03,957
Potrebujem aby si niečo spravil.

3
00:00:03,958 --> 00:00:05,592
Povedali ste, že to bola
jednorázovka.

4
00:00:05,593 --> 00:00:07,560
<i>- Ale stále budeš potrebovať moju pomoc.
- Bol to Zach Ward.</i>

5
00:00:07,561 --> 00:00:09,195
Povedal Nelsonovi, nech dá
drogy do lietadla

6
00:00:09,196 --> 00:00:11,765
a keď zistí, že som niečo povedala,
tak som mŕtva.

7
00:00:11,766 --> 00:00:13,634
To je nič v porovnaní s tým,
čo som robila v Iraku.

8
00:00:13,635 --> 00:00:15,702
Do toho.
Vypni ho.

9
00:00:15,703 --> 00:00:17,037
Uvidíme, či na mňa
spravíš dojem.

10
00:00:19,740 --> 00:00:21,907
Idem nás odhlásiť.

11
00:00:21,908 --> 00:00:23,643
A idete s tým
na verejnosť.

12
00:00:23,644 --> 00:00:25,544
Spravil kvôli mne veľký krok.

13
00:00:25,545 --> 00:00:26,912
Choď navštíviť Bobbyho Martina.

14
00:00:26,913 --> 00:00:29,048
<i>Uisti sa aby rozumel, prečo
by sa do toho nemal starať.</i>

15
00:00:29,049 --> 00:00:30,750
Nemám Caitlin v
starostlivosti,

16
00:00:30,751 --> 00:00:32,584
a keď sa raz dostane
indiánske dieťa do systému,

17
00:00:32,585 --> 00:00:34,352
už sa z neho nevráti.

18
00:00:55,239 --> 00:00:57,474
Bite ich, zničte ich!
To je naším zvykom!

19
00:00:57,475 --> 00:01:00,077
Zničte ich, bite ich,
porazte ich!

20
00:01:00,078 --> 00:01:02,079
Do toho, Ravens!

21
00:01:04,716 --> 00:01:05,816
Mladý si len raz.

22
00:01:05,817 --> 00:01:07,516
Potom si už
........