1
00:00:04,850 --> 00:00:07,691
Získej otcův souhlas
s rozpuštěním manželství...

2
00:00:07,692 --> 00:00:11,654
a má touha po tobě
bude vlhká jako teď ty.

3
00:00:11,655 --> 00:00:15,078
Zprávy o tvé touze po mé
milované dceři hřejí u srdce.

4
00:00:15,079 --> 00:00:17,187
Odstraň břímě,
jak jsme se bavili.

5
00:00:17,188 --> 00:00:19,299
<i>Ty nechceš,
aby se ti narodilo dítě?</i>

6
00:00:19,300 --> 00:00:20,642
Nezbytnost.

7
00:00:20,643 --> 00:00:22,081
<i>Je to červená ampulka.</i>

8
00:00:22,082 --> 00:00:24,689
Chci, aby její obsah byl nahrazen
vodou a hořkými bylinami.

9
00:00:24,690 --> 00:00:29,314
Služka vaší ženy, plížící se v noci.
V ruce věc mně obeznámenou.

10
00:00:29,315 --> 00:00:32,813
Vím, co to držím.
A záměr, který to nese.

11
00:00:32,814 --> 00:00:35,999
Nenechme tyto muže padnout dnes,
ale v aréně.

12
00:00:36,000 --> 00:00:38,949
Vyrážíme do arény v Capui.

13
00:00:38,950 --> 00:00:41,049
<i>Představuji vám Gannica!</i>

14
00:00:41,050 --> 00:00:43,129
Nakonec se přeci jen
setkáváme na píscích.

15
00:00:43,130 --> 00:00:44,571
Čehož se vždy obávala Melitta.

16
00:00:44,572 --> 00:00:47,422
- Ulehl jsi s ní?
- Oenomae...

17
00:00:49,217 --> 00:00:51,842
<i>Zahltíme tuto zemi vášní,</i>

18
00:00:51,843 --> 00:00:55,245
<i>dokud Řím neupadne v popel
mezi hořícími troskami.</i>

19
00:00:56,570 --> 00:00:58,010
Spartakus.

20
00:00:58,011 --> 00:01:00,136
Ale Gaie, kde je můj otec?

21
00:01:00,137 --> 00:01:04,833
- Pomoz mi, Gaie!
- Padl rukama Spartaka.

22
00:01:06,491 --> 00:01:10,810
<i>Překlad: <font color="#ffc000">bakeLit & eZra</font>
........