1
00:00:01,130 --> 00:00:03,337
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,078 --> 00:00:04,786
<i>Susan zjistila, že Porter</i>

3
00:00:04,787 --> 00:00:06,734
<i>je otcem Juliina dítěte.</i>

4
00:00:06,735 --> 00:00:08,706
Ne, otcem bude adoptivní rodič,

5
00:00:08,707 --> 00:00:09,998
který projde rozsáhlým pohovorem

6
00:00:09,999 --> 00:00:11,964
- a prověřením.
- Obě toho nechte.

7
00:00:12,319 --> 00:00:13,515
Chci si ho nechat.

8
00:00:13,615 --> 00:00:15,183
<i>Pak Lynette zjistila...</i>

9
00:00:15,184 --> 00:00:17,916
Ne, ne, ne! On nemůže mít dítě!

10
00:00:18,561 --> 00:00:20,250
<i>Gaby přijala do svého domu hosta...</i>

11
00:00:20,251 --> 00:00:22,013
Karen mě vyhodila.

12
00:00:22,014 --> 00:00:24,189
<i>A Karen dostala špatné zprávy.</i>

13
00:00:24,190 --> 00:00:25,867
Rakovina je zpátky.

14
00:00:26,494 --> 00:00:28,518
<i>Benovy problémy s penězi si na něm vyžádaly svoje...</i>

15
00:00:28,519 --> 00:00:29,830
Dostaneme tě do nemocnice.

16
00:00:29,831 --> 00:00:31,500
<i>A Renée se do toho vložila.</i>

17
00:00:31,501 --> 00:00:33,345
Normálně bych nikdy nepřijal šek,

18
00:00:33,346 --> 00:00:34,642
ale vím, kde bydlíte.

19
00:00:34,643 --> 00:00:36,108
<i>Orson se vrátil...</i>

20
00:00:36,109 --> 00:00:39,142
Jak by se ti líbilo trochu
změnit prostředí - Maine? (stát v USA)

21
00:00:39,305 --> 00:00:40,569
<i>a měl plán.</i>

22
00:00:40,570 --> 00:00:43,382
Nebudeš věřit, jak tohle skončí.

23
00:00:50,287 --> 00:00:52,730
<i>Když přišlo na výchovu jejích dětí,</i>

24
00:00:52,731 --> 00:00:56,886
<i>Lynette Scavo byla zvyklá
dělat věci bez pomoci.</i>

25
........