1
00:01:42,082 --> 00:01:44,414
Ak by ste náhodou boli vo Windy City...

2
00:01:44,484 --> 00:01:47,180
medzi 28. májom a 2. júnom tohto roka,

3
00:01:47,254 --> 00:01:49,950
mali by ste veľmi dobrý dôvod byť vydesený.

4
00:01:50,023 --> 00:01:55,655
Počas tejto doby obchádzala Chicago
hrôza tak desivá, tak fascinujúca,

5
00:01:55,729 --> 00:01:58,391
že sa radí k najväčším záhadám
všetkých čias.

6
00:01:58,465 --> 00:02:03,493
Bol fiktívnym subjektom románov,
divadelných hier, filmov, dokonca opery.

7
00:02:03,570 --> 00:02:07,165
Tu sú pravdivé fakty.

8
00:02:17,551 --> 00:02:19,485
21. máj, 03:00.

9
00:02:19,553 --> 00:02:23,512
Za hranicami vo Wernerovom salóne
v Milwaukee, Wisconsin,

10
00:02:23,590 --> 00:02:26,152
Michele Shifmanová, tanečnica
- čohokoľvek -

11
00:02:26,228 --> 00:02:31,254
práve dokončila svoje posledné číslo.
A to myslím doslovne.

12
00:03:02,429 --> 00:03:04,363
Hej! Chyťte ho!

13
00:03:11,471 --> 00:03:15,703
24. máj. 23:30.
O tri dni. Opäť Milwaukee.

14
00:03:15,775 --> 00:03:19,006
Debbie Fielderová, 22,
výška 179, váha 54.

15
00:03:19,079 --> 00:03:22,606
Záľuby: drezúra koní
a zbieranie kostného porcelánu.

16
00:03:22,682 --> 00:03:26,950
Debbie chcela byť úspešná.
Mala sa uspokojiť s tým, že je živá.

17
00:03:42,536 --> 00:03:44,936
25. máj. 10:00.
S Tonym Vincenzom

18
00:03:45,005 --> 00:03:48,099
sme debatovali o mojom pôsobení
po lúpeži v Prvej okresnej banke...

19
00:03:48,174 --> 00:03:51,735
kde zlodeji unikli
s viac ako 100 000 dolármi.

20
00:03:51,811 --> 00:03:53,802
Z dôvodov,
ktoré som nikdy nebol schopný pochopiť,

21
00:03:53,880 --> 00:03:57,907
si Vincenzo vždy plietol moju
reportérsku dômyselnú vynaliezavosť...

22
........