1
00:01:50,120 --> 00:01:52,920
<i>Region, ve kterém se setkává hranice
Severní Koreje, Číny a Ruska,</i>

2
00:01:52,921 --> 00:01:55,159
<i>je známá jako Korejská
autonomní prefektura Yanbian.</i>

3
00:01:55,160 --> 00:01:59,358
<i>Živoří zde zhruba 800000
Korejco-Číňanů nazývaných Čosoné.</i>

4
00:01:59,360 --> 00:02:01,960
<i>Více než 50% Čosonské populace
spoléhá na nelegální aktivity,</i>

5
00:02:01,961 --> 00:02:05,461
<i>nebo legálně žijí a pracují v
Jižní Koreji, aby alespoň přežili.</i>

6
00:02:16,600 --> 00:02:20,309
<i>Když mi bylo 11, vzteklina se
rozšířila do našeho okolí.</i>

7
00:02:35,280 --> 00:02:37,077
Říkám ti, odejdi radši s tím málem.

8
00:02:38,480 --> 00:02:44,077
<i>Náš pes ji také chytnul. Nejdříve
ho nakazila jeho matka,</i>

9
00:02:44,800 --> 00:02:47,075
<i>potom, co se to do něho dostalo,</i>

10
00:02:47,080 --> 00:02:48,798
<i>ji zabil.</i>

11
00:02:50,080 --> 00:02:53,277
<i>Nakonec, až když se sousedé
připravovali na jeho zabití,</i>

12
00:02:54,200 --> 00:02:55,713
<i>utekl.</i>

13
00:02:56,320 --> 00:02:57,799
<i>Hraju na číslo 10...</i>

14
00:02:58,440 --> 00:02:59,277
<i>Hu!</i>

15
00:03:00,240 --> 00:03:03,869
Máš chow. Kong a chow je za 4 a 8 bodů.
Takže máš 16 bodů.

16
00:03:06,400 --> 00:03:10,871
<i>Za několik dní, se ten pes,
celý vychrtlý, ukázal znova.</i>

17
00:03:12,400 --> 00:03:15,278
<i>V jeho černých očích
nebyla žádná jiskra.</i>

18
00:03:15,760 --> 00:03:20,276
<i>Ale chvíli na mě zíral
a pak si lehl a zemřel.</i>

19
00:03:22,800 --> 00:03:28,272
<i>Spálil jsem ho za sousedstvím a jak
byl ten pes pohřben jen na oko v zemi,</i>

20
00:03:29,000 --> 00:03:32,276
<i>byl večer vykopán a sněden staršími.</i>

21
00:03:47,400 --> 00:03:48,594
Mám Kong.

22
00:03:50,400 --> 00:03:51,992
Ty máš Kong? Počkej prosím tě.
........