1
00:01:24,370 --> 00:01:27,081
Blue Sky Film
uvádí

2
00:01:44,640 --> 00:01:47,602
V tomhle městě je sto tisíc ulic.

3
00:01:48,394 --> 00:01:51,105
Trasu znát nepotřebujete.

4
00:01:51,314 --> 00:01:55,902
Vy určíte čas a místo,
já vám dám pět minut.

5
00:01:56,360 --> 00:02:01,699
Během těch pěti minut jsem váš,
ať se stane cokoli.

6
00:02:02,241 --> 00:02:06,787
O minutu dřív nebo později,
a jedete na vlastní pěst.

7
00:02:07,663 --> 00:02:09,582
Rozumíte?

8
00:02:13,127 --> 00:02:14,712
Dobře.

9
00:02:17,256 --> 00:02:21,260
A na tohle číslo
se mi už nedovoláte.

10
00:02:52,667 --> 00:02:55,878
Tady seš!
Stojí támhle.

11
00:02:56,671 --> 00:02:58,881
Nenápadná šedá myška,
přesně jak sis přál,

12
00:02:59,048 --> 00:03:04,053
ale dovnitř jsem šoupl 300 koní.
Poletí jako vítr.

13
00:03:04,637 --> 00:03:07,723
Vypadáš ztrhaně, mladej.
Spíš vůbec?

14
00:03:08,057 --> 00:03:12,645
Nechceš trochu benzedrinu,
dexedrinu, kofeinu nebo nikotinu?

15
00:03:12,770 --> 00:03:16,566
Jo, ty vlastně nekouříš.
Dobře děláš.

16
00:03:17,233 --> 00:03:18,985
Tady je!

17
00:03:19,986 --> 00:03:24,532
Chevrolet Impala,
nejoblíbenější auto v Kalifornii.

18
00:03:25,283 --> 00:03:28,411
Nikdo si tě nebude prohlížet.

19
00:03:43,342 --> 00:03:47,346
<i>19 tisíc fanoušků přišlo podpořit týmy
do Staples Center v Los Angeles.</i>

20
00:03:47,513 --> 00:03:50,308
<i>Začíná poslední čtvrtina zápasu...</i>

21
00:04:34,810 --> 00:04:36,646
<i>... Robert Victor 3.</i>

22
00:04:36,896 --> 00:04:42,777
<i>Poznávací značka 514 RV3.
........