1
00:00:07,934 --> 00:00:10,078
Dicku...

2
00:00:10,079 --> 00:00:14,238
...pamatuješ, jak jsi mi na benzínce
říkal, abych naplnil kanystr až po okraj?

3
00:00:14,239 --> 00:00:15,294
Ano, Harry.

4
00:00:15,295 --> 00:00:17,854
Je důležité, jaký druh benzínu to byl?

5
00:00:17,855 --> 00:00:19,294
Ne.

6
00:00:19,295 --> 00:00:22,397
Fridex benzín?

7
00:00:26,367 --> 00:00:28,671
Dej mi ten kanystr, Harry.

8
00:00:28,671 --> 00:00:30,494
To je ale noc.

9
00:00:30,495 --> 00:00:37,918
Jdeme si pro pizzu, dojde nám benzín
a pak uvízneme někde uprostřed...

10
00:00:39,391 --> 00:00:41,470
Ale no tak.

11
00:00:43,550 --> 00:00:44,509
Dicku?

12
00:00:44,510 --> 00:00:45,437
Dicku!

13
00:00:46,879 --> 00:00:47,998
Harry!

14
00:00:47,999 --> 00:00:49,342
Jsem tady dole!

15
00:00:49,343 --> 00:00:51,229
Jsem v díře!

16
00:00:54,815 --> 00:00:56,990
Jak dlouho tam hodláš být?

17
00:00:56,991 --> 00:00:59,294
Pozorně poslouchej, Harry.

18
00:00:59,295 --> 00:01:02,013
Musíš sehnat pomoc!

19
00:01:02,014 --> 00:01:04,317
Ok! Už běžím!

20
00:01:04,318 --> 00:01:06,718
Rychlostí světla, Harry.

21
00:01:17,118 --> 00:01:18,654
Pomoc jsi nesehnal, že?

22
00:01:18,655 --> 00:01:19,550
Ještě ne.

23
00:01:22,583 --> 00:01:27,583
TAKOVÍ NORMÁLNÍ MIMOZEMŠŤANÉ
05x18 - Dick a Harry v díře

24
00:01:28,583 --> 00:01:33,583
překlad a úprava titulků: Vladimír Nepraš
aka DUSTER alias Sarpen

........