1
00:00:03,863 --> 00:00:08,920
"Být někdo" Část 1/3

2
00:00:08,920 --> 00:00:14,600
Protože Bůh se rozhodl povolat k sobě
našeho bratra Alberta z tohoto života,

3
00:00:14,600 --> 00:00:19,812
svěřujeme jeho tělo zemi,
místu jeho posledního odpočinku.

4
00:00:19,920 --> 00:00:21,960
Neboť prach jsme

5
00:00:21,960 --> 00:00:25,294
a v prach se navrátíme.

6
00:00:25,480 --> 00:00:30,160
Ale Pán změní naše smrtelná
těla k obrazu svému,

7
00:00:30,160 --> 00:00:34,575
neboť on povstal,
prvorozený z mrtvých.

8
00:00:34,960 --> 00:00:38,040
Svěřme tedy Pánu
našeho bratra Alberta,

9
00:00:38,040 --> 00:00:44,880
aby ho k sobě přijal
a vzkřísil jeho tělo v poslední den.

10
00:00:44,880 --> 00:00:47,771
Amen.

11
00:01:22,080 --> 00:01:24,732
Budeš v pořádku?

12
00:01:24,880 --> 00:01:27,771
- Ty už chceš jít?
- Jo.

13
00:01:27,920 --> 00:01:31,254
Chtěl jsem tě poprosit,
abys vyklidila jeho věci.

14
00:01:32,280 --> 00:01:35,171
Sám to nedokážu.

15
00:01:57,200 --> 00:01:59,772
Je tady taxík.

16
00:02:10,840 --> 00:02:13,731
- Kam to chceš dát?
- Charitě.

17
00:02:26,840 --> 00:02:29,731
- Ahoj, brouku.
- Ahoj, tati.

18
00:02:45,640 --> 00:02:47,680
- <i>Haló?</i>
- To jsem já.

19
00:02:47,680 --> 00:02:50,520
- <i>Kde jsi?</i>
- Jen jsem si skočil na panáka.

20
00:02:50,520 --> 00:02:53,650
Konec sázek, děkuji.

21
00:02:54,960 --> 00:02:56,680
<i>Jsi v kasínu.</i>

22
00:02:56,680 --> 00:02:59,200
Čirou náhodou.
Myslel jsem, že je to pouť.
........