1
00:01:15,705 --> 00:01:16,725
Williame.

2
00:01:16,725 --> 00:01:19,645
Oh. Zdravím, Julio.

3
00:01:19,645 --> 00:01:21,805
Dobré odpoledne, Dr Garlande.

4
00:01:21,805 --> 00:01:25,245
Není nutné být tak formální, Detektive.
Prosím, říkejte mi Darcy.

5
00:01:25,245 --> 00:01:26,685
Ano. Jistě.

6
00:01:27,905 --> 00:01:31,885
No, nádherná událost.
Veletrh uprostřed města.

7
00:01:31,885 --> 00:01:34,385
Právě jsme viděli koňský potah.

8
00:01:34,385 --> 00:01:37,385
Prosím Darcy. Zní to jako bychom byli měštští balíci.

9
00:01:37,385 --> 00:01:40,525
Ale naopak. Shledávám Toronto jako
obdivuhodně moderní město.

10
00:01:40,525 --> 00:01:43,005
Na co se tak intenzivně díváte Williame?

11
00:01:43,005 --> 00:01:45,005
Domky pro panenky?

12
00:01:45,005 --> 00:01:47,985
Víc než to, Julio.
Miniaturní Torontské ulice.

13
00:01:47,985 --> 00:01:50,385
Nic takového jsem předtím neviděl.

14
00:01:50,385 --> 00:01:52,925
Vyhrál první cenu. A zaslouženě.

15
00:01:52,925 --> 00:01:54,805
Je to nejzajímavější model.

16
00:01:54,805 --> 00:01:57,685
Tváře lidí nemají žádné rysy.

17
00:01:57,685 --> 00:01:59,665
Jak zvláštní.

18
00:01:59,665 --> 00:02:02,645
Vypadá to, že stavitel se zajímá o domy více než o lidi.

19
00:02:02,645 --> 00:02:04,765
Julio?

20
00:02:04,765 --> 00:02:06,345
Podívej na tohle.

21
00:02:06,345 --> 00:02:08,725
Smysl pro detail je dosti pozoruhodný.

22
00:02:08,725 --> 00:02:11,345
Je to víc než pozoruhodné-podívej.

23
00:02:11,345 --> 00:02:13,525
Dobré nebe!

24
00:02:13,525 --> 00:02:15,685
Co to je?

........