1
00:00:09,789 --> 00:00:11,123
Tohle kafe mě probere dost tak na to,

2
00:00:11,124 --> 00:00:12,758
abych si uvědomil, jak je mizerný.

3
00:00:12,759 --> 00:00:14,493
Chybí mi kavárna.

4
00:00:14,494 --> 00:00:16,045
Kde si teď mám kupovat kapučína

5
00:00:16,046 --> 00:00:17,880
a CD Sarah McLachlanové?

6
00:00:17,881 --> 00:00:19,498
Zase tak skvělé to nebylo.
Kdyby to bylo na mně,

7
00:00:19,499 --> 00:00:21,667
prodávala bych čerstvé ovoce a sendviče

8
00:00:21,668 --> 00:00:22,834
a zbavila bych se

9
00:00:22,835 --> 00:00:24,169
té misky na drobný.

10
00:00:24,170 --> 00:00:25,521
Kdyby Pán chtěl, abyste měli drobné,

11
00:00:25,522 --> 00:00:27,473
- tak byste je měli.
- Pierci.

12
00:00:27,474 --> 00:00:30,509
Proč vypadáš jako bohatý vrah?

13
00:00:30,510 --> 00:00:32,061
Vypadám jako podnikatel.

14
00:00:32,062 --> 00:00:35,180
Když je teď otec pryč,
rozšiřuju Hawthorne Industries

15
00:00:35,181 --> 00:00:38,033
investováním do nových produktů.

16
00:00:38,034 --> 00:00:41,520
- Jako třeba... tohle.
- Co to je?

17
00:00:41,521 --> 00:00:42,788
Automatická bezpečnostní kamera,

18
00:00:42,789 --> 00:00:44,823
která dokáže rozlišit vaše přátelé
od narušitelů.

19
00:00:44,824 --> 00:00:46,191
Jak to funguje?

20
00:00:46,192 --> 00:00:48,193
<i>Vaši hosté dorazili.</i>

21
00:00:48,194 --> 00:00:51,330
<i>Level ohrožení: čtyři.</i>

22
00:00:51,331 --> 00:00:52,548
<i>Vaši hosté dorazili.</i>

23
00:00:52,549 --> 00:00:54,199
Není to zkalibrované.

24
00:00:54,200 --> 00:00:57,349
Bezdrátový rasismus.
........