1
00:00:00,000 --> 00:00:00,850
<b>clone-wars.cz uvádí:
</b>

2
00:00:00,851 --> 00:00:07,500
<b>clone-wars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</b>

3
00:00:11,750 --> 00:00:15,250
<i>Nepřítel mého nepřítele
je můj přítel.</i>

4
00:00:17,300 --> 00:00:19,405
<i>Bratři se nalezli.</i>

5
00:00:19,406 --> 00:00:24,269
<i>Darth Maul, zlomyslný Sith,
který měl být poražen před mnoha lety</i>

6
00:00:24,270 --> 00:00:26,611
<i>mistrem Jedi Obi-Wanem Kenobim</i>

7
00:00:26,612 --> 00:00:30,500
<i>byl nalezen živý svým bratrem,
Savagem Opressem</i>

8
00:00:30,501 --> 00:00:34,175
<i>a převezen zpět
k matce Talzin na Dathomir.</i>

9
00:00:34,176 --> 00:00:37,696
<i>I když se všechny Darth Maulovi
vzpomínky ještě úplně nevrátily,</i>

10
00:00:37,697 --> 00:00:42,530
<i>jeho potřeba po pomstě se probudila,
mnohem silnější, než kdy dřív.</i>

11
00:00:45,300 --> 00:00:49,516
Trpělivost, bratře.
Jsme téměř doma.

12
00:00:55,100 --> 00:00:59,314
Vysoko, vysoko, nevíme, kam spadneme.

13
00:00:59,315 --> 00:01:04,250
Vysoko, vysoko, velké se ukázalo malým...

14
00:01:26,500 --> 00:01:29,612
- Bratře?
- Kenobi, Kenobi...

15
00:01:29,613 --> 00:01:32,150
Bratře, musíme jít.

16
00:01:32,151 --> 00:01:34,786
Kenobi...

17
00:01:38,500 --> 00:01:41,120
Dobře, zůstaň tady.

18
00:02:18,500 --> 00:02:21,471
Savagi...

19
00:02:24,850 --> 00:02:26,914
Matko.

20
00:02:26,915 --> 00:02:31,567
- Můžeme?
- Co se tu stalo?

21
00:02:31,568 --> 00:02:33,644
Kde jsou ostatní sestry?

22
00:02:33,645 --> 00:02:38,215
Dooku poslal své nohsledy,
aby nás zničili.

........