1
00:00:35,319 --> 00:00:38,387
- Pre teba, pre nášho nebojácneho vedúceho
- Pre vás všetkých, pre každého

2
00:00:38,642 --> 00:00:39,689
Oh, Glenn!

3
00:00:40,532 --> 00:00:42,191
Chceš ísť do umyvárne?

4
00:00:43,393 --> 00:00:44,261
Jasné.

5
00:00:44,524 --> 00:00:45,795
Prečo nie?

6
00:00:45,963 --> 00:00:47,227
Máš zbraň? Áno alebo nie?

7
00:00:49,025 --> 00:00:50,066
Tu to máš.

8
00:00:50,234 --> 00:00:52,443
Ponúkam ti všetko, čo mám.

9
00:00:52,770 --> 00:00:54,770
Nie je to len o futbale.

10
00:00:54,938 --> 00:00:56,939
- To je ono.
- Je to krásne.

11
00:01:04,790 --> 00:01:06,382
Ako sa máš dnes?

12
00:01:06,507 --> 00:01:09,207
Som tréner Taylor,
hľadám Dallasa.

13
00:01:09,578 --> 00:01:12,328
- Si jeho sestra?
- Áno, on tu nie je.

14
00:01:12,589 --> 00:01:16,292
Celé dni sa neukázal na tréningu,
rozmýšľal som, kde by mohol byť.

15
00:01:16,543 --> 00:01:19,128
Chcete ho nájsť?
Pravdepodobne je v Carrol Parku.

16
00:01:19,429 --> 00:01:21,964
- Vždy sa tam zdržiava.
- V Carrol Parku?

17
00:01:23,534 --> 00:01:26,194
Urobíš mi láskavosť, keď ho uvidíš
povieš mu že som sa tu zastavil?

18
00:01:26,319 --> 00:01:28,571
- V poriadku.
- V poriadku, ďakujem.

19
00:02:05,129 --> 00:02:08,344
Viem, že to počujete veľakrát,
ale nakoľko sú presné vaše testy?

20
00:02:09,223 --> 00:02:11,073
Ale môžu byť nesprávne, však?

21
00:02:12,620 --> 00:02:13,453
Áno.

22
00:02:14,315 --> 00:02:16,218
Dobre, mám to urobiť znovu?

23
00:02:16,597 --> 00:02:17,550
........