1
00:00:41,578 --> 00:00:45,578
přeložil DoubleJo

2
00:00:47,579 --> 00:00:52,979
Mezi lety 1914 a 1919 si jen v Británii
vyžádaly válka a chřipka smrt více než milionu lidí.

3
00:00:53,380 --> 00:00:56,680
Nastal čas pro duchy.

4
00:00:56,881 --> 00:01:00,381
- Florence Cathcartová:
Očima duchů, str. 7

5
00:02:05,380 --> 00:02:06,944
Slečno Emersonová?

6
00:02:08,592 --> 00:02:09,885
Jste připravená?

7
00:02:12,471 --> 00:02:14,098
Přinesla jsem tohle.

8
00:02:47,798 --> 00:02:50,113
Připravte to.

9
00:03:09,904 --> 00:03:12,699
Život darovaný.
Život navrácený.

10
00:03:14,157 --> 00:03:16,827
Život darovaný.
Smrt rozptýlená.

11
00:03:19,495 --> 00:03:23,167
Vezmi si tuto životní sílu,
sněz její maso.

12
00:03:25,253 --> 00:03:27,776
Otevři naše oči tomu,
co je ztracené.

13
00:03:33,761 --> 00:03:36,430
Memento mori. Memento mori.

14
00:03:54,949 --> 00:03:57,326
Kdo? Čí je to ztráta?

15
00:04:03,666 --> 00:04:05,043
Této ženy?

16
00:04:05,856 --> 00:04:08,338
Této truchlící ženy.

17
00:04:20,265 --> 00:04:21,685
- Zlatíčko?
- Ó, Bože.

18
00:04:21,767 --> 00:04:24,813
Neodvracejte zrak.
Nesmíte odvrátit zrak.

19
00:04:24,895 --> 00:04:28,317
Rose? Rose, zlatíčko.

20
00:04:30,360 --> 00:04:31,883
Vidím tě.

21
00:04:33,196 --> 00:04:34,740
Vidím tě.

22
00:04:34,824 --> 00:04:39,745
- Život darovaný. Smrt rozptýlená.
Život darovaný, smrt...

23
00:04:41,288 --> 00:04:44,249
- Nechte mě!
........