1
00:00:06,871 --> 00:00:12,171
subtitles by sasojaso (robert.lago01@gmail.com)

2
00:00:38,550 --> 00:00:40,272
Čas vypršal. Perá dole.

3
00:00:56,906 --> 00:00:58,655
Hotovo a hotovo.

4
00:00:58,741 --> 00:01:03,300
Všetko, čo ostáva je slavnostné trhanie
skúškového papiera.

5
00:01:03,301 --> 00:01:04,940
Oh, ahoj, ako sa ti darilo?

6
00:01:04,940 --> 00:01:07,139
Yeah, skvelo! Veľmi som si to užila.

7
00:01:07,140 --> 00:01:08,599
Hej, čo sú tieto otázky?

8
00:01:08,801 --> 00:01:10,520
Uh, dvanásť až päťnásť.

9
00:01:10,521 --> 00:01:12,400
Oh! Nie, nie, nie, nie!

10
00:01:12,401 --> 00:01:14,361
Prečo ich dali na poslednú stranu?!

11
00:01:14,362 --> 00:01:15,880
Oh, Mike, Už je to stratené.

12
00:01:15,881 --> 00:01:17,240
Oh, ale...

13
00:01:17,241 --> 00:01:19,881
Pozri, To bola fyzika, takže, ty vieš.

14
00:01:21,561 --> 00:01:23,400
Máš pravdu.

15
00:01:23,401 --> 00:01:24,560
Už som nad tým.

16
00:01:24,794 --> 00:01:27,325
Rozmýšľala som, že pôjdem
pracovať do rezidenčného

17
00:01:27,355 --> 00:01:28,887
letného tábora pre
znevýhodnené deti.

18
00:01:28,989 --> 00:01:30,520
Ty zrovna nie si znevýhodnená,
Beth.

19
00:01:30,561 --> 00:01:32,280
na rozdiel od výššej veci.

20
00:01:32,281 --> 00:01:35,480
Myslela som ako dobrovoľný poradca, ty idiot.

21
00:01:35,481 --> 00:01:38,400
Pozrite sa na tieto nadherne
chatky na jazere District.

22
00:01:38,401 --> 00:01:40,400
pôjdeme na prechádky,
budeme v prírode.

23
00:01:40,401 --> 00:01:42,881
Myslela som, že by to bola zábava,
keby sme išli spoločne.

24
........