1
00:00:01,162 --> 00:00:04,162
<b> 2x04 - Operation Bumblebee </b>
část první

2
00:00:20,163 --> 00:00:22,098
Megatron?

3
00:00:22,166 --> 00:00:25,501
Zdá se, že jsi určil polohu frekvence
starověkých Autobotů

4
00:00:25,570 --> 00:00:27,870
přesně, protože je pod zemí.

5
00:00:27,939 --> 00:00:30,740
No, naše záloha by neměla
být daleko za námi.

6
00:00:30,808 --> 00:00:37,246
Aniž bych věděl, co Decepticoni odkryli,
nemyslím, že jsem ochoten čekat déle.

7
00:00:45,321 --> 00:00:46,849
Ukaž mi to.

8
00:00:49,738 --> 00:00:52,928
Přines mi to, s nejvyšší opatrností.

9
00:01:00,538 --> 00:01:05,941
Megatrone. Nemůžu ti dovolit
vykrást relikvie Autobotů.

10
00:01:06,010 --> 00:01:10,880
Optime, nejen že jsi špatně
informován, ale rozhodně bych ti

11
00:01:10,948 --> 00:01:15,818
doporučil sklonit zbraně
pokud nemáš náladu na

12
00:01:15,887 --> 00:01:19,789
zaručeně vzájemné zničení.

13
00:01:19,857 --> 00:01:23,893
- To není možné!
- Extraktor Jiskry!

14
00:01:29,744 --> 00:01:33,008
<i> překlad: f1nc0 </i>

15
00:02:16,339 --> 00:02:18,841
Docela nenápadný ...

16
00:02:18,910 --> 00:02:23,712
přesto schopen vyjmout každou
Jiskru ve svém dosahu.

17
00:02:23,781 --> 00:02:28,684
A nezapomeň na to, že tys mě
navedl přímo k němu, Optime.

18
00:02:28,753 --> 00:02:31,854
Nebo bych měl říct, Orion Pax?

19
00:02:31,923 --> 00:02:35,891
Měl sis ty štíty
Decepticonů radši nechat

20
00:02:35,960 --> 00:02:40,596
protože nemáš ani ponětí, jak užitečné
se ukázaly být tvé dekódovací schopnosti

21
00:02:40,665 --> 00:02:45,935
během našeho tak krátkého
spolu tráveného času.

22
00:02:46,003 --> 00:02:48,938
Soundwave, spusť pozemní most.
........