1
00:00:00,000 --> 00:00:03,740
- Tvoje děcko mi ztratilo spoustu zboží.
- Je to na náš nový byt.

2
00:00:03,830 --> 00:00:05,830
Takže to musíme nechat v bezpečí, že ano?

3
00:00:05,830 --> 00:00:07,070
Stůjte! Policie!

4
00:00:07,070 --> 00:00:07,730
Mami?!

5
00:00:07,750 --> 00:00:10,260
To je v pohodě, miláčku. Miluju tě.

6
00:00:10,270 --> 00:00:12,630
Můžete mi říct, co je s jeho matkou?

7
00:00:12,630 --> 00:00:15,950
Mám na starosti Masonovo
umístění do náhradní péče.

8
00:00:15,950 --> 00:00:18,150
Už jsme pro něj našli umístění.

9
00:00:18,150 --> 00:00:21,310
Takže ty jenom tak odhodíš 18 let manželství?

10
00:00:21,310 --> 00:00:24,710
Ty říkáš dvěma hodinám týdně manželství?
Dej nám druhou šanci.

11
00:00:25,840 --> 00:00:27,840
Gavine?!
Měl malou nehodu.

12
00:00:27,840 --> 00:00:30,320
Je to moje chyba, víte, že je tady.

13
00:00:30,320 --> 00:00:33,840
Dostal se do špatné společnosti...
a našla jsem zbraň.

14
00:00:33,840 --> 00:00:36,960
Můj právník říká, že bez zbraně
nemůžou nic dělat.

15
00:00:36,960 --> 00:00:39,360
Vím, kde je jeho zbraň.
Udržujte řadu!

16
00:00:39,360 --> 00:00:41,000
Ahoj, Gemmo.

17
00:00:41,000 --> 00:00:43,440
S obchodem si nemusíš dělat starosti.

18
00:00:43,440 --> 00:00:46,080
S vaší svědeckou výpovědí můžeme
vystavět silný případ.

19
00:00:46,080 --> 00:00:48,840
Spojit vraždu s tím, co jste
viděla minulý týden.

20
00:00:48,840 --> 00:00:51,320
Mohl bych Andyho odklidit na dlouho.

21
00:01:47,100 --> 00:01:49,300
Já to vyřeším. Tohle musím vzít.

22
00:01:51,340 --> 00:01:53,980
- Davide, to jsem já,
- Gemmo...

23
00:01:53,980 --> 00:01:56,020
........