0
00:00:03,021 --> 00:00:04,500
Pod válejícími se mraky

1
00:00:06,681 --> 00:00:10,356
v čínské provincii Yunnan,
daleko na jihozápadě země,

2
00:00:10,441 --> 00:00:13,239
leží tajemné místo mnoha legend.

3
00:00:18,561 --> 00:00:23,077
Místo mocných řek a jedněch
z nejstarších džunglí světa.

4
00:00:24,681 --> 00:00:28,959
V nepřístupných údolích se skrývají
zvláštní a jedineční živočichové

5
00:00:32,401 --> 00:00:34,676
a pestré kmenové kultury.

6
00:00:40,761 --> 00:00:44,470
Tak daleko na sever od tropů
se džungle obvykle nenacházejí.

7
00:00:49,881 --> 00:00:52,031
Proč se jim tu tedy tolik daří?

8
00:00:53,721 --> 00:00:55,632
A jak je možné, že tato drsná krajina

9
00:00:55,721 --> 00:01:00,841
hostí největší přírodní bohatství
celé Číny?

10
00:01:41,161 --> 00:01:46,474
Ve vzdáleném jihozápadním koutu Číny
se blíží začátek slavnosti.

11
00:01:55,081 --> 00:01:59,757
Lidé etnika Dai shromažďují vodu
na nejdůležitější slavnost celého roku.

12
00:02:09,721 --> 00:02:12,997
Lidé Dai nazývají sami sebe
„Lidmi vody“.

13
00:02:15,161 --> 00:02:19,359
Říční údolí Yunnanu
jsou jejich domovem přes 2 000 let.

14
00:02:29,361 --> 00:02:32,034
Tím, že nosí vodu z řeky do chrámu,

15
00:02:32,121 --> 00:02:35,670
uctívají to, co jim je nejsvětější.

16
00:02:35,761 --> 00:02:37,877
Buddhismus a svůj domov.

17
00:02:55,401 --> 00:02:58,598
Vzdávají dík řekám a úrodné půdě,

18
00:02:58,681 --> 00:03:01,115
které umožnily vznik jejich kultury.

19
00:03:09,481 --> 00:03:12,393
Byť pro některé se vše
zdá být jen záminkou

20
00:03:12,481 --> 00:03:15,234
pro největší vodní bitvu všech dob.

21
00:03:28,841 --> 00:03:32,470
Život lidí Dai se s růstem
a modernizací měst mění.

22
........