1
00:00:05,167 --> 00:00:09,240
Velká čínská zeď byla postavena
Číňany „Han“,

2
00:00:09,327 --> 00:00:12,524
aby zabránila nájezdům
nomádských kmenů ze severu.

3
00:00:15,487 --> 00:00:18,285
Lidé z těchto kmenů
byli nazýváni barbary

4
00:00:18,367 --> 00:00:22,155
a jejich země byly považovány
za neúrodné a nehostinné.

5
00:00:24,447 --> 00:00:29,282
Severní Čína je skutečně
drsným místem krutých zim,

6
00:00:30,167 --> 00:00:31,839
spalujícího léta,

7
00:00:33,247 --> 00:00:34,919
vyprahlých pouští.

8
00:00:37,687 --> 00:00:40,326
Ale rozhodně není bez života.

9
00:00:44,167 --> 00:00:45,839
Je plná barev,

10
00:00:47,327 --> 00:00:49,477
zvláštních stvoření,

11
00:00:56,167 --> 00:00:57,805
úžasných lidí...

12
00:01:01,527 --> 00:01:03,836
a nezvyklé krajiny.

13
00:01:10,767 --> 00:01:14,760
Čím dále se vydáme,
tím víc je plná extrémů.

14
00:01:19,727 --> 00:01:25,723
Jak se tedy lidé a divoká zvířata
vyrovnávají s tvrdými životními

15
00:01:25,807 --> 00:01:27,798
podmínkami za Velkou zdí?

16
00:01:56,327 --> 00:02:00,206
Severní hranice starověké Číny
tvořila Velká zeď,

17
00:02:00,287 --> 00:02:04,519
která se táhne od východu k západu
v délce téměř 5 000 kilometrů.

18
00:02:09,927 --> 00:02:13,920
Lidé Han, kteří jinak poklidně žili
ve střední části Číny, byli mnohokrát napadeni

19
00:02:14,007 --> 00:02:16,396
válečnickými kmeny ze severu.

20
00:02:18,767 --> 00:02:22,726
Na ochranu před těmito invazemi
byla zbudována tato obrovská zeď.

21
00:02:27,287 --> 00:02:30,518
Abychom se s těmito obávanými
seveřany a s divokými zvířaty,

22
00:02:30,607 --> 00:02:35,044
která sdílejí jejich svět,
mohli setkat, musíme opustit bezpečí zdi
........