1
00:00:04,318 --> 00:00:06,832
Východní srdce Číny
chráněné Velkou zdí na severu

2
00:00:06,918 --> 00:00:09,671
a napájené řekou Yangtze
a Chuang-che

3
00:00:09,758 --> 00:00:14,309
je centrem vzkvétající civilizace,

4
00:00:14,398 --> 00:00:16,912
která existuje již více
než pět tisíc let.

5
00:00:21,278 --> 00:00:24,793
Pro cizince to je záhadná zem.

6
00:00:35,038 --> 00:00:37,791
Nalezneme zde úchvatné stavby.

7
00:00:45,918 --> 00:00:50,309
Ale také domov jedněch z nejvzácnějších
a nejcharismatičtějších tvorů.

8
00:00:57,038 --> 00:01:00,030
Lidé, kteří zde žijí, Číňané „Han“,

9
00:01:00,118 --> 00:01:03,155
jsou největší etnickou skupinou světa

10
00:01:03,238 --> 00:01:05,274
a jejich jazyk, mandarínština,

11
00:01:05,358 --> 00:01:08,794
je nejstarší a nejrozšířenější
řečí na světě.

12
00:01:19,558 --> 00:01:24,757
Čína prošla za posledních 50 let
zásadním vývojem,

13
00:01:24,838 --> 00:01:27,477
který s sebou přinesl
i značné ekologické problémy.

14
00:01:33,438 --> 00:01:37,750
Ale vztah Číňanů k životnímu
prostředí a jeho obyvatelům

15
00:01:37,838 --> 00:01:41,990
je ve skutečnosti velmi hluboký,
komplexní a velmi nevšední.

16
00:01:45,438 --> 00:01:49,351
V této epizodě se pokusíme nalézt
klíč k tomuto dávnému vztahu

17
00:01:49,438 --> 00:01:52,635
a odhalit, co znamená
pro budoucnost Číny.

18
00:02:26,638 --> 00:02:30,631
Naše cesta začíná v samotném
srdci Číny, v Pekingu.

19
00:02:31,798 --> 00:02:36,553
Hlavní město Číny je obrovskou metropolí,
žije v ní 15 milionů lidí.

20
00:02:42,198 --> 00:02:45,349
Toto rušné moderní město
zdánlivě není vhodným místem

21
00:02:45,438 --> 00:02:47,998
pro tradiční zvyky a staré obyčeje.

22
00:02:48,078 --> 00:02:50,353
........