1
00:00:06,310 --> 00:00:09,620
Od východního konce Velké zdi

2
00:00:09,710 --> 00:00:14,500
se Čínské břehy táhnou
v délce 14 500 kilometrů

3
00:00:14,590 --> 00:00:17,502
a sahají 5 000 let do minulosti.

4
00:00:20,270 --> 00:00:22,830
Toto je oblast, jež nejvíce odráží

5
00:00:22,910 --> 00:00:26,425
rozdíl mezi Čínou minulosti
a budoucnosti.

6
00:00:37,590 --> 00:00:40,104
V současné Číně žije na východním
pobřeží země

7
00:00:40,190 --> 00:00:42,863
700 milionů lidí

8
00:00:43,510 --> 00:00:47,503
směstnaných do nejúžasnějších
a nejmodernějších míst na světě.

9
00:00:51,310 --> 00:00:55,940
Přelidněné břehy jsou však rovněž
životně důležité pro volně žijící zvířata.

10
00:01:02,590 --> 00:01:07,869
Je možné v tomto čase, kdy se dávná
tradice mísí s ambicemi budoucnosti,

11
00:01:07,950 --> 00:01:13,263
nalézt u rušných čínských břehů
dostatek místa pro divokou přírodu?

12
00:01:52,870 --> 00:01:56,306
V přírodní rezervaci Zhalong
na severu Číny

13
00:01:56,390 --> 00:02:00,986
si pár jeřábů mandžuských
vyhlédl místo k hnízdění

14
00:02:01,070 --> 00:02:04,301
ve strnisku
komerčně využívaného rákosiště.

15
00:02:07,190 --> 00:02:09,829
Jeřábi jsou v Číně po mnoho staletí
uctíváni

16
00:02:09,910 --> 00:02:12,504
jako symboly dlouhověkosti,

17
00:02:12,590 --> 00:02:16,060
jejich sochy lemovaly
trůn samotného císaře.

18
00:02:23,510 --> 00:02:26,104
Jeřábi mají důvod k radosti.

19
00:02:27,630 --> 00:02:31,384
Toto mládě je v těžkých časech
příslibem do budoucna.

20
00:02:32,670 --> 00:02:36,743
Jeřábi mandžuští patří mezi
nejohroženější živočišné druhy.

21
00:02:38,630 --> 00:02:40,382
Během minulého století

22
00:02:40,470 --> 00:02:44,349
........