1
00:00:55,499 --> 00:00:57,039
Přímo tudy, pane.

2
00:00:59,359 --> 00:01:01,799
Nastupujte.
Prosím, sedněte si.

3
00:01:01,799 --> 00:01:04,559


4
00:01:10,359 --> 00:01:12,319


5
00:01:24,159 --> 00:01:25,759
Constáble Higginsi.

6
00:01:25,759 --> 00:01:27,539
Co máte?

7
00:01:27,539 --> 00:01:29,999
No, tramvaj zastavila dole na trase

8
00:01:29,999 --> 00:01:31,899
předtím, než byl incident zaznamenán, pane.

9
00:01:31,899 --> 00:01:35,719
A pokud jde o oběť, je to skutečná záhada, pane.
Opravdu?

10
00:01:40,619 --> 00:01:43,979
Doktorko, slyšel jsem, že tu máme něco neobvyklého.

11
00:01:43,979 --> 00:01:45,839
Jedna střelná rána do hrudi.

12
00:01:45,839 --> 00:01:48,219
Nejspíš zasáhla srdce.

13
00:01:48,219 --> 00:01:50,839
Nestydaté, ale ztěží neobvyklé.

14
00:01:50,839 --> 00:01:53,919
Podle konstábla Higginse nikdo neslyšel výstřel.

15
00:01:53,919 --> 00:01:56,779
Ah. Ah, opravdu.

16
00:01:56,779 --> 00:01:58,399
Možná byl střelen někde jinde.

17
00:01:58,399 --> 00:02:00,379
Vzhledem k závažnosti zranění,

18
00:02:00,379 --> 00:02:04,799
by tu měla být spousta krve, ale není tu žádná. Hmm.

19
00:02:04,799 --> 00:02:08,459
Takže, jestliže byl střelen, kde sedí...

20
00:02:08,459 --> 00:02:11,199
a nikdo neslyšel...

21
00:02:11,199 --> 00:02:12,479
Zbloudilá kulka.

22
00:02:12,479 --> 00:02:14,399
Nějací chlapci stříleli na láhve.

23
00:02:14,399 --> 00:02:16,459
Nebo nějaká hádka?

24
00:02:16,459 --> 00:02:19,219
Zpáteční lístek z New York City.

25
00:02:19,219 --> 00:02:22,039
........