1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074


2
00:00:23,779 --> 00:00:25,153
Walter Sherman.

3
00:00:28,317 --> 00:00:32,279
Je fakt 100% běloch.
Podívej, jak tancuje.

4
00:00:32,404 --> 00:00:33,370
Ano, 100%.

5
00:00:34,072 --> 00:00:35,966
Ale má výborná doporučení.

6
00:00:36,091 --> 00:00:38,743
Už je skoro čas.

7
00:00:45,959 --> 00:00:48,285
Pane Shermane!

8
00:00:49,796 --> 00:00:51,888
Hej cvoku, máš jít sem.

9
00:00:52,048 --> 00:00:54,184
Jasně.

10
00:00:54,309 --> 00:00:55,893


11
00:00:57,062 --> 00:00:59,056


12
00:00:59,181 --> 00:01:01,141


13
00:01:01,266 --> 00:01:02,776
Perfektní pařba.

14
00:01:02,901 --> 00:01:04,734
Děkuju, že jste mě pozval, Velký Glade.

15
00:01:05,320 --> 00:01:06,480
Promiňte...

16
00:01:06,605 --> 00:01:08,571
Mám vám říkat "Velký" nebo "pane" Glade?

17
00:01:08,731 --> 00:01:10,117
Říkej mi "Glade".

18
00:01:10,242 --> 00:01:12,493
Můj právník říka, že
dokážeš najít cokoliv.

19
00:01:12,819 --> 00:01:16,240
Když chci.
Ne vždy to chci najít.

20
00:01:16,365 --> 00:01:18,208
Potřebuju, aby sis něco poslechl.

21
00:01:18,333 --> 00:01:20,193
Pusť to.

22
00:01:20,318 --> 00:01:22,079
Jak vám bylo slíbeno,

23
00:01:22,204 --> 00:01:25,198
jedna z nově nalezených
nevydaných exkluzivních nahrávek

24
00:01:25,323 --> 00:01:28,550
zesnulého skvělého J-Strykea.

........