1
00:00:02,500 --> 00:00:05,574


2
00:00:25,279 --> 00:00:26,653
Walter Sherman.

3
00:00:29,817 --> 00:00:33,779
Je fakt 100% běloch.
Podívej, jak tancuje.

4
00:00:33,904 --> 00:00:34,870
Ano, 100%.

5
00:00:35,572 --> 00:00:37,466
Ale má výborná doporučení.

6
00:00:37,591 --> 00:00:40,243
Už je skoro čas.

7
00:00:47,459 --> 00:00:49,785
Pane Shermane!

8
00:00:51,296 --> 00:00:53,388
Hej cvoku, máš jít sem.

9
00:00:53,548 --> 00:00:55,684
Jasně.

10
00:00:55,809 --> 00:00:57,393


11
00:00:58,562 --> 00:01:00,556


12
00:01:00,681 --> 00:01:02,641


13
00:01:02,766 --> 00:01:04,276
Perfektní pařba.

14
00:01:04,401 --> 00:01:06,234
Děkuju, že jste mě pozval, Velký Glade.

15
00:01:06,820 --> 00:01:07,980
Promiňte...

16
00:01:08,105 --> 00:01:10,071
Mám vám říkat "Velký" nebo "pane" Glade?

17
00:01:10,231 --> 00:01:11,617
Říkej mi "Glade".

18
00:01:11,742 --> 00:01:13,993
Můj právník říka, že
dokážeš najít cokoliv.

19
00:01:14,319 --> 00:01:17,740
Když chci.
Ne vždy to chci najít.

20
00:01:17,865 --> 00:01:19,708
Potřebuju, aby sis něco poslechl.

21
00:01:19,833 --> 00:01:21,693
Pusť to.

22
00:01:21,818 --> 00:01:23,579
Jak vám bylo slíbeno,

23
00:01:23,704 --> 00:01:26,698
jedna z nově nalezených
nevydaných exkluzivních nahrávek

24
00:01:26,823 --> 00:01:30,050
zesnulého skvělého J-Strykea.

........