1
00:00:04,841 --> 00:00:06,142
Mám rada tieto večierky.

2
00:00:06,209 --> 00:00:09,011
Cítim sa ako veľvyslanec,
alebo špión,

3
00:00:09,078 --> 00:00:10,779
alebo ako nóbl prostitútka.

4
00:00:11,347 --> 00:00:13,214
Je to politická zbierka.

5
00:00:13,282 --> 00:00:14,882
Kto povedal, že nemôžeš
byť všetko.

6
00:00:15,450 --> 00:00:17,685
Toto je... pekné.

7
00:00:17,753 --> 00:00:19,954
Musím ti povedať, že som
naozaj...

8
00:00:20,022 --> 00:00:21,356
- Šťastný.
- Šťastný.

9
00:00:21,424 --> 00:00:24,158
Presný opak manželstva.

10
00:00:24,225 --> 00:00:25,792
Ja ti ukážem presný opak manželstva.

11
00:00:25,860 --> 00:00:27,827
- Čo?
- Prepáč, ja len...

12
00:00:27,895 --> 00:00:29,663
Nikdy som ťa nepočula rozprávať
o tvojej bývalej žene

13
00:00:29,730 --> 00:00:31,165
a trochu som znervóznela a...

14
00:00:31,232 --> 00:00:33,700
bola to snaha o flirt.

15
00:00:33,768 --> 00:00:35,102
Takže...

16
00:00:35,170 --> 00:00:37,071
Nebola som celý týždeň doma

17
00:00:37,138 --> 00:00:38,439
a...

18
00:00:38,506 --> 00:00:41,840
pod mojimi šatami,
mám na sebe...

19
00:00:41,908 --> 00:00:44,009
tvoje boxérky,

20
00:00:44,078 --> 00:00:45,811
ktoré som si požičala,

21
00:00:45,879 --> 00:00:47,346
ukradla

22
00:00:47,414 --> 00:00:51,417
a nevrátim ti ich.

23
00:00:51,485 --> 00:00:53,786
Poďme. Poďme
ihneď ku mne.

........