1
00:00:03,970 --> 00:00:05,837
Podívejte!

2
00:00:04,663 --> 00:00:07,029
Dávají ten nový sexy francouzský film.

3
00:00:07,094 --> 00:00:08,949
Natočili ho už přede dvěma lety,
ale museli počkat,

4
00:00:09,014 --> 00:00:12,886
dokud ta herečka nebude plnoletá.

5
00:00:12,950 --> 00:00:14,486
Jo, viděl jsem ten film včera.

6
00:00:14,551 --> 00:00:15,766
A jakej byl?

7
00:00:15,831 --> 00:00:17,301
Slyšel jsem, že je tam skvělá scéna ve sprše.

8
00:00:17,272 --> 00:00:19,510
Jo.

9
00:00:19,574 --> 00:00:21,078
Ale pak tam vejde ta nahá holka

10
00:00:21,142 --> 00:00:24,182
a ta sprcha je sotva vidět.

11
00:00:24,247 --> 00:00:25,911
Zítra v 6:00 beru do kina Mary.

12
00:00:25,975 --> 00:00:27,990
Dona a já tam jdeme taky v 6:00.

13
00:00:28,055 --> 00:00:29,238
Tak to se k vám můžeme přidat.

14
00:00:29,303 --> 00:00:31,349
To bude super.
Musí jít Mary taky?

15
00:00:31,416 --> 00:00:33,462
Samozřejmě že ano, Sally.

16
00:00:33,527 --> 00:00:37,462
Je to má přítelkyně.
Platí.

17
00:00:37,527 --> 00:00:39,126
Fajn, ale udělej mi laskavost.

18
00:00:39,190 --> 00:00:41,461
Až vejdeme do kina,
nekřič "Hoří!" jen abys viděl,

19
00:00:41,527 --> 00:00:43,509
jak budou ostatní reagovat.
Teď je řada na mně.

20
00:00:43,574 --> 00:00:44,790
Souhlas.

21
00:00:44,855 --> 00:00:48,246
Tak, rodino, jdu do práce.

22
00:00:48,311 --> 00:00:49,622
Měj se.

23
00:00:49,686 --> 00:00:50,902
Hoří! Hoří!

24
00:00:50,967 --> 00:00:52,342

........