3
00:00:15,544 --> 00:00:17,578
Skutočná poloha Springfieldu
je v každom štáte okrem tvojho.

3
00:00:49,544 --> 00:00:50,578
Sklapnite!

4
00:00:58,277 --> 00:01:02,277
<font color="#00FF00"> The Simpsons 23x18 </font>
<font color="#00FFFF">Beware My Cheating Bart</font>
Original Air Date on April 15, 2012

5
00:01:02,302 --> 00:01:06,302
== sync, corrected by <font color="#00ff00">elderman</font> ==
preklad: <font color="#00ff00">ivca993</font> ==

6
00:01:10,064 --> 00:01:10,931
Ocinko.

7
00:01:52,759 --> 00:01:54,927
Autá 3: Nový tovar
Jackass: Pohred

8
00:01:55,110 --> 00:01:58,112
Takže, aký film je vhodný pre vás chlapci?

9
00:01:58,180 --> 00:01:59,180
Nie. Nie.

10
00:01:59,247 --> 00:02:00,714
Tento!

11
00:02:00,782 --> 00:02:02,616
<i>Malí štastní elfovia </i>
<i>2: Pokračovanie.</i>

12
00:02:02,684 --> 00:02:03,684
Dve deti.

13
00:02:03,752 --> 00:02:05,619
To je film pre bábätká.

14
00:02:05,670 --> 00:02:08,422
Pozerajte čo chcete;
dostal som vás sem živých.

15
00:02:09,441 --> 00:02:10,941
Ja idem navštíviť

16
00:02:11,009 --> 00:02:13,577
jediný súd, ktorý nikdy nemôže
byť opovrhovaný: súd jedla!

17
00:02:17,082 --> 00:02:19,850
Aby som ušetril kalórie,

18
00:02:19,918 --> 00:02:22,052
nezjem tento papierik
z koláčika pre šťastie.

18
00:02:22,918 --> 00:02:25,052
Menej jedz, ži dlhšie.

19
00:02:34,516 --> 00:02:38,152
Pane, nemôžem si pomôcť ale vidím,
že ste velmi blízko smrti.

20
00:02:38,220 --> 00:02:41,589
Bližšie ako si myslíte.

22
00:02:49,681 --> 00:02:51,031
Homer-- môžem vás volať Homer?

23
00:02:51,099 --> 00:02:52,366
Samozrejme. Ako sa voláte vy?

24
00:02:52,434 --> 00:02:54,184
........