1
00:00:02,000 --> 00:00:04,735
<i>V Chatswine,
tráva je skutočne zelenšia...</i>

2
00:00:07,539 --> 00:00:08,639
<i>ovocie sladšie...</i>

3
00:00:10,575 --> 00:00:12,509
<i>zelenina šťavnatejšia...</i>

4
00:00:12,509 --> 00:00:14,528
<i>Aj kukurica sa zdá chrumkavejšia...</i>

5
00:00:14,528 --> 00:00:15,829
<i>Sú to produkty z raja...</i>

6
00:00:15,829 --> 00:00:17,548
<i>skutočná rajská....</i>

7
00:00:17,548 --> 00:00:19,016
záhrada.
- Rada ťa poznávam Frank.

8
00:00:19,016 --> 00:00:20,701
Ja teba tiež..

9
00:00:20,701 --> 00:00:21,835
Nádherné jablká..

10
00:00:21,835 --> 00:00:23,354
Ďakujem..
- To teda sú..

11
00:00:23,354 --> 00:00:25,806
Ešte sa nepoznáme,
som George Altman.

12
00:00:25,806 --> 00:00:28,292
Frank de Luca.
adresa - Route 9.

13
00:00:28,292 --> 00:00:30,244
Ahoj..
A toto je Eden (raj)

14
00:00:30,244 --> 00:00:31,362
Eden?

15
00:00:31,362 --> 00:00:32,730
Dáš si jablko, George?

16
00:00:32,730 --> 00:00:35,899
Som v pokušení, ale..
nevyhodia ma odtiaľto?

17
00:00:35,899 --> 00:00:38,301
Nebuď hlúpy,
to je vzorka zadarmo...

18
00:00:38,301 --> 00:00:40,788
Nemáš chuť zájsť si na šálku kávy?

19
00:00:42,640 --> 00:00:44,792
Kávu nepijem..

20
00:00:44,792 --> 00:00:47,311
Vieš, so všetkými tými chemikáliami
a pesticídmi...

21
00:00:47,311 --> 00:00:49,379
a vykorisťovania pracovníkov...

22
00:00:49,379 --> 00:00:51,065
je to v podstate diabol..

23
00:00:51,065 --> 00:00:52,366
Pozvem ťa na niečo lepšie...
........