1
00:00:02,433 --> 00:00:06,601
- Mohl by být prezident.
- No tak, nech toho, prosím tě.

2
00:00:06,636 --> 00:00:09,237
<i>Co?</i> Je dost přitažlivý.

3
00:00:09,239 --> 00:00:11,272
Určitě je dost vysoký.

4
00:00:11,274 --> 00:00:14,743
Peter si ani není jistý, jestli chce jít do volby guvernéra.

5
00:00:14,745 --> 00:00:16,294
Bude kandidovat na guvernéra.

6
00:00:16,296 --> 00:00:17,712
Nevím.

7
00:00:17,714 --> 00:00:19,914
Musí se rozhodnout do příštího týdne.

8
00:00:19,916 --> 00:00:22,033
Zdravím, Jackie.

9
00:00:23,285 --> 00:00:24,486
Alicio.

10
00:00:24,488 --> 00:00:26,287
Máš chviličku?

11
00:00:26,789 --> 00:00:28,923
Mám.

12
00:00:36,182 --> 00:00:38,517
Už jsem tě dlouho neviděla, Alicio.

13
00:00:38,519 --> 00:00:40,802
- Jak se máš?
- Proč, Jackie? Proč bys to udělala?

14
00:00:40,804 --> 00:00:42,637
Proč jsem uděla... udělala co?

15
00:00:42,639 --> 00:00:43,822
Ten dům.

16
00:00:44,324 --> 00:00:45,991
Dům, ve kterém vyrostli Zach
a Grace.

17
00:00:45,993 --> 00:00:48,493
Dům, ve kterém jsem žila 13 let.

18
00:00:48,495 --> 00:00:51,029
- Proč jsem... za něj složila zálohu?
- Ano.

19
00:00:51,031 --> 00:00:52,948
Nechtěla jsem, aby ho

20
00:00:52,950 --> 00:00:54,449
- dostala jiná rodina.
- Věděla jsi, že jsem na něj

21
00:00:54,451 --> 00:00:56,118
dala nabídku,
a nechtělas, abych ho získala já.

22
00:00:56,120 --> 00:00:57,536
Já-já jsem byla na návštěvě

23
00:00:57,538 --> 00:00:58,670
u přítelkyně v Highland Parku,

24
00:00:58,672 --> 00:01:01,173
........