1
00:00:03,433 --> 00:00:07,601
- Mohl by být prezident.
- No tak, nech toho, prosím tě.

2
00:00:07,636 --> 00:00:10,237
<i>Co?</i> Je dost přitažlivý.

3
00:00:10,239 --> 00:00:12,272
Určitě je dost vysoký.

4
00:00:12,274 --> 00:00:15,743
Peter si ani není jistý, jestli chce jít do volby guvernéra.

5
00:00:15,745 --> 00:00:17,294
Bude kandidovat na guvernéra.

6
00:00:17,296 --> 00:00:18,712
Nevím.

7
00:00:18,714 --> 00:00:20,914
Musí se rozhodnout do příštího týdne.

8
00:00:20,916 --> 00:00:23,033
Zdravím, Jackie.

9
00:00:24,285 --> 00:00:25,486
Alicio.

10
00:00:25,488 --> 00:00:27,287
Máš chviličku?

11
00:00:27,789 --> 00:00:29,923
Mám.

12
00:00:37,182 --> 00:00:39,517
Už jsem tě dlouho neviděla, Alicio.

13
00:00:39,519 --> 00:00:41,802
- Jak se máš?
- Proč, Jackie? Proč bys to udělala?

14
00:00:41,804 --> 00:00:43,637
Proč jsem uděla... udělala co?

15
00:00:43,639 --> 00:00:44,822
Ten dům.

16
00:00:45,324 --> 00:00:46,991
Dům, ve kterém vyrostli Zach
a Grace.

17
00:00:46,993 --> 00:00:49,493
Dům, ve kterém jsem žila 13 let.

18
00:00:49,495 --> 00:00:52,029
- Proč jsem... za něj složila zálohu?
- Ano.

19
00:00:52,031 --> 00:00:53,948
Nechtěla jsem, aby ho

20
00:00:53,950 --> 00:00:55,449
- dostala jiná rodina.
- Věděla jsi, že jsem na něj

21
00:00:55,451 --> 00:00:57,118
dala nabídku,
a nechtělas, abych ho získala já.

22
00:00:57,120 --> 00:00:58,536
Já-já jsem byla na návštěvě

23
00:00:58,538 --> 00:00:59,670
u přítelkyně v Highland Parku,

24
00:00:59,672 --> 00:01:02,173
........