1
00:00:01,265 --> 00:00:03,633
Ďakujem, že ste sa ku mne
pridali, v tento významný deň.

2
00:00:03,805 --> 00:00:05,939
Ako viete. Bol to pre
mňa drsný rok.

3
00:00:06,367 --> 00:00:07,901
Dostal som kopačky od Caroline,

4
00:00:07,969 --> 00:00:08,907
potom od Julie.

5
00:00:08,945 --> 00:00:10,242
Otvoril som sa láske,

6
00:00:10,437 --> 00:00:11,704
bol som ranený

7
00:00:11,772 --> 00:00:13,561
a znova som sa uzavrel
do seba.

8
00:00:14,266 --> 00:00:16,099
Sused zo spodku si dal
heslo od jeho Wi-fi...

9
00:00:16,136 --> 00:00:18,048
- Mimo témy.
- Súhlasím.

10
00:00:18,212 --> 00:00:19,445
Tak som sa rozhodol...

11
00:00:20,145 --> 00:00:21,646
vzdať sa žien,

12
00:00:21,714 --> 00:00:23,582
a vložiť všetkú moju
energiu do...

13
00:00:24,148 --> 00:00:25,180
paradajok!

14
00:00:25,209 --> 00:00:26,289
Vieš čo?
Napadlo nás,

15
00:00:26,312 --> 00:00:27,576
že to bude nejaká blbosť.

16
00:00:27,615 --> 00:00:29,384
Vďaka Bohu! Myslel som si,
že nám chce niečo predať.

17
00:00:29,439 --> 00:00:30,745
Ľudia, mám pripravenú reč!

18
00:00:30,781 --> 00:00:32,455
Počkajte, počkajte ľudia.

19
00:00:32,557 --> 00:00:34,558
Povedala som mu,
nech to nerobí,

20
00:00:34,626 --> 00:00:36,194
ale urobil to.

21
00:00:36,262 --> 00:00:38,428
Ako jeho priatelia, nechcete
vedieť prečo chce

22
00:00:38,429 --> 00:00:39,937
pestovať paradajky?

23
00:00:39,999 --> 00:00:41,623
........