1
00:00:06,039 --> 00:00:08,842
Začína sa to tam,
kde sa to končí--

2
00:00:08,842 --> 00:00:10,844
v ničote.

3
00:00:15,281 --> 00:00:18,284
Prichádza ku mne nočná mora
zrodená z najhlbších obáv...

4
00:00:18,284 --> 00:00:20,286
a ja som bezbranná.

5
00:00:23,256 --> 00:00:27,260
Šepkajúce obrazy odpútané
od času a priestoru.

6
00:00:34,267 --> 00:00:39,272
Nespútaná duša, ktorá pozná nežnosť
dotyku, nie však pevnosť objatia,

7
00:00:39,272 --> 00:00:42,742
putuje po ceste naznačenej
neviditeľnou rukou.

8
00:00:46,179 --> 00:00:48,181
Cesta vpred nesľubuje nič viac...

9
00:00:48,181 --> 00:00:50,683
ako zrkadlo mojej
vlastnej minulosti.

10
00:00:52,685 --> 00:00:55,188
Až kým napokon
nedôjdem na jej koniec.

11
00:01:00,627 --> 00:01:04,831
A stojím pred pravdou, ktorú
už viac nemôžem popierať.

12
00:01:08,101 --> 00:01:11,004
Sama, ako vždy.

13
00:02:09,745 --> 00:02:12,247
Prepáčte, hľadám oddelenie
zvláštnej starostlivosti.

14
00:02:12,748 --> 00:02:14,249
Druhé dvere z hlavnej haly.

15
00:02:14,750 --> 00:02:16,251
Ďakujem.

16
00:02:43,645 --> 00:02:45,647
Emily?

17
00:02:45,647 --> 00:02:48,650
Rada by som ti predstavila
môjho kamaráta.

18
00:02:48,650 --> 00:02:51,653
Volá sa Mulder.

19
00:02:51,653 --> 00:02:54,406
- Už som ti o ňom rozprávala,
spomínaš si?
- Ahoj.

20
00:02:58,076 --> 00:03:00,262
Je trochu hanblivá.

21
00:03:00,762 --> 00:03:02,597
Čo to maľuješ?

22
00:03:02,597 --> 00:03:05,267
Zemiačik.

........