1
00:00:14,637 --> 00:00:18,721
1x11 - The Bycicle Thief
Zloděj kol

2
00:01:18,638 --> 00:01:21,722
Způsob, jakým se fyzicky
pohybujeme životem,

3
00:01:21,850 --> 00:01:24,934
je možná stejně důležitý,
jako kam míříme.

4
00:01:25,061 --> 00:01:30,482
Kdo první řekl, že důležitá je cesta,
ne cíl, asi nikdy nejel autobusem.

5
00:01:30,608 --> 00:01:35,354
Významem slova "commute" je nejen
"dojíždět", ale i "zkrátit trest".

6
00:01:35,488 --> 00:01:38,275
Dojíždění je jako trest.

7
00:01:38,408 --> 00:01:41,492
Systematicky jste připravován
o své svobody:

8
00:01:41,619 --> 00:01:45,570
svobodu prostoru,
svoboda na informace,

9
00:01:45,708 --> 00:01:48,115
svoboda zápachu.

10
00:01:48,252 --> 00:01:51,870
Rozhodně by mě to zabilo,
kdybych už nebyla mrtvá.

11
00:01:52,006 --> 00:01:54,331
Vím, o čem mluvím.

12
00:02:09,106 --> 00:02:12,855
- "Kde se bydlí v Hondurasu. Na čtyři."
- Casa.

13
00:02:14,570 --> 00:02:18,734
- Dobrá práce, drobku.
- Vzala sis dnes voňavku?

14
00:02:18,866 --> 00:02:21,737
To je pomerančový džus.
Nesnáším autobusy.

15
00:02:21,869 --> 00:02:26,578
- Hromadná doprava dobře ukazuje rovnost.
- Já nechci být rovna.

16
00:02:26,707 --> 00:02:29,281
- Ukradni si auto.
- Co třeba kolo?

17
00:02:29,418 --> 00:02:32,668
Kdysi jsem měla originální Dorotčino
kolo z Čaroděje ze země Oz.

18
00:02:33,756 --> 00:02:37,540
- Znala jsem někoho z rekvizit.
- Myslíš, že jsi s ním spala?

19
00:02:37,676 --> 00:02:40,168
Znala, spala, co na tom sejde.

20
00:02:40,304 --> 00:02:45,299
Když Judy zemřela, už jsem ho nechtěla,
tak jsem prodala v dražbě.

21
00:02:45,434 --> 00:02:48,721
Když mluvíme o smrti,
dejme se do práce.
........