1
00:00:15,638 --> 00:00:19,388
1x13 - Vacation
Dovolená

2
00:01:18,395 --> 00:01:22,521
Někdy přemýšlím,
jestli straším svoji sestru.

3
00:01:23,313 --> 00:01:26,183
Když ráno leží v posteli
a všude je ticho,

4
00:01:26,315 --> 00:01:28,437
přemýšlí o mně?

5
00:01:28,566 --> 00:01:32,229
Je jí 11. Nejspíš myslí
na kluka... nebo na snídani.

6
00:01:33,527 --> 00:01:35,648
Nebo jak odletět.

7
00:01:46,699 --> 00:01:51,026
Jednou za rok vyrazí
má rodina na chatu u jezera.

8
00:01:51,160 --> 00:01:55,071
Vyjedeme v deset ráno.
Za tři hodiny zastavíme u obchodu,

9
00:01:55,202 --> 00:01:57,823
kde mi chlapík, co vypadá
jako Plukovník Sanders z KFC,

10
00:01:57,954 --> 00:02:00,408
dá doma vyrobené karamelky.

11
00:02:00,538 --> 00:02:02,945
Další tři hodiny
se staženými okénky,

12
00:02:03,081 --> 00:02:07,243
právě mi začíná kručet v žaludku,
a jsme tam:

13
00:02:07,374 --> 00:02:13,244
v kanceláři s hodinami ve tvaru kočky,
kde si vyzvedneme klíč.

14
00:02:18,171 --> 00:02:20,411
Když jsem začala chodit na střední,

15
00:02:20,547 --> 00:02:24,377
myslela jsem, že dovolená
s rodinou není dost in.

16
00:02:24,507 --> 00:02:28,834
Většinu času jsem si tam jen
stěžovala a byla mrzutá.

17
00:02:28,967 --> 00:02:31,042
V tom jsem byla nejlepší.

18
00:02:31,177 --> 00:02:35,303
Teď tam jeli poprvé
od mé smrti

19
00:02:35,429 --> 00:02:38,926
a já myslela jen na to,
že chci jet taky.

20
00:02:39,056 --> 00:02:42,173
Že chci jet s nimi
na dovolenou.

21
00:02:43,348 --> 00:02:48,553
Rube mi jednou řekl,
že strašení vychází ze závisti.

........