1
00:03:05,408 --> 00:03:07,451
- Gratuluji.
- Děkuji.

2
00:03:07,577 --> 00:03:10,371
Pan Romales a jeho přátelé
mají po obchodech.

3
00:03:10,496 --> 00:03:14,625
Už nebudou financovat
revoluce banány s příchutí heroinu.

4
00:03:16,335 --> 00:03:18,754
Nevracejte se do hotelu.
Budou vás sledovat.

5
00:03:21,257 --> 00:03:23,926
- Za hodinu letí letadlo do Miami.
- Budu v něm,

6
00:03:24,051 --> 00:03:27,138
jen musím něco dokončit.

7
00:03:46,908 --> 00:03:48,451
Odpusť.

8
00:03:48,576 --> 00:03:50,620
Proč to musíš pořád nosit?

9
00:03:50,745 --> 00:03:53,080
Trpím lehkým komplexem méněcennosti.

10
00:03:54,248 --> 00:03:56,292
Kde jsem to přestal? Aha...

11
00:04:51,264 --> 00:04:53,057
Šokující!

12
00:04:57,311 --> 00:04:59,355
Opravdu šokující.

13
00:07:50,276 --> 00:07:52,612
VÍTEJTE V MIAMI BEACH

14
00:08:50,878 --> 00:08:52,922
Jedna, dva, tři!

15
00:08:55,550 --> 00:08:57,552
Kdo je támhle?

16
00:08:58,553 --> 00:09:00,555
- Jaké je to?
- Příjemné... Moc příjemné.

17
00:09:04,517 --> 00:09:05,518
Trochu níž.

18
00:09:05,643 --> 00:09:08,396
Věděl jsem, že tě najdu v dobrých rukou.

19
00:09:08,521 --> 00:09:12,108
Felixi! Felixi, jak se máš?

20
00:09:12,233 --> 00:09:14,277
- Dink, tohle je Felix.
- Dobrý den!

21
00:09:14,402 --> 00:09:16,445
- Felixi, pozdrav Dink.
- Dobrý den.

22
00:09:16,571 --> 00:09:18,614
- Dink, rozluč se s Felixem.
- Hm?

23
00:09:18,739 --> 00:09:20,783
Chlapský rozhovor.
........