1
00:00:26,560 --> 00:00:27,440
Geome!

2
00:00:28,490 --> 00:00:31,090
Bez ohledu na to, co se se mnou stane.

3
00:00:31,670 --> 00:00:33,530
Ty musíš žít dál!

4
00:00:33,530 --> 00:00:34,770
Otče!

5
00:00:41,420 --> 00:00:43,500
Epizoda 2
Český překlad: Ainny (www.ainny.cz/asia/)

6
00:03:50,600 --> 00:03:52,660
Kdo vás sem poslal?

7
00:04:13,250 --> 00:04:17,430
Proč mi to děláte, můj pane?

8
00:04:17,690 --> 00:04:19,140
Tohle přeci nemůžete udělat!

9
00:04:19,140 --> 00:04:21,340
To co Gwang Hae udělal, bylo správné.

10
00:04:24,790 --> 00:04:27,910
Na jednom nebi nemohou svítit dvě slunce.

11
00:04:34,480 --> 00:04:36,550
Opravdu jsem vám chtěl svěřit důležitý úkol,

12
00:04:39,860 --> 00:04:46,500
a proto nechci, abyste zemřel rukou někoho jiného.

13
00:06:47,160 --> 00:06:48,330
Co to děláš?

14
00:06:51,430 --> 00:06:52,970
Něco jsi slyšel?

15
00:07:25,980 --> 00:07:27,480
Nikdo tam není.

16
00:07:46,320 --> 00:07:47,760
Jo, tohle je ten dům.

17
00:07:48,100 --> 00:07:50,140
Jenom kvůli kusu roztrhaného papíru

18
00:08:21,850 --> 00:08:24,810
jsou moje zkušenosti pryč.

19
00:08:25,840 --> 00:08:27,480
Ale kde to bylo?

20
00:08:49,730 --> 00:08:51,700
Kruci!

21
00:08:54,460 --> 00:08:59,480
Pomozte mi!

22
00:08:59,860 --> 00:09:01,450
Prosím, pomozte mi!

23
00:09:01,660 --> 00:09:05,540
Pomozte mi někdo, prosím!

24
00:09:45,410 --> 00:09:47,110
Rebel Lee Won Ho

25
00:09:47,370 --> 00:09:49,410
pospěšte si a poslyšte císařovo nařízení!
........