1
00:00:00,120 --> 00:00:02,370
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:03,720 --> 00:00:06,530
<i>Poté co ženy začaly vylučovat muže,</i>

3
00:00:06,720 --> 00:00:09,510
<i>zdálo se zřejmé,
že jako další jde Tarzan.</i>

4
00:00:12,440 --> 00:00:17,210
<i>Ale emotivní návštěva blízkých
spustila jiný sled událostí.</i>

5
00:00:18,350 --> 00:00:19,999
<i>V napjaté soutěži o odměnu...</i>

6
00:00:21,650 --> 00:00:24,610
Kat a Robbie vyhrávají odměnu.

7
00:00:24,690 --> 00:00:27,520
<i>...vyhrála Kat výlet se svým blízkým.</i>

8
00:00:28,350 --> 00:00:32,290
<i>Její rozhodnutí nevzít
Tarzana a jeho manželku</i>

9
00:00:32,490 --> 00:00:36,189
<i>a Christinu a jejího nemocného otce
se nelíbilo Sabrině.</i>

10
00:00:36,190 --> 00:00:37,920
Měla tě vzít, Tarzane.

11
00:00:37,940 --> 00:00:41,549
<i>V táboře se Sabrina rozpovídala
o Katině sobeckosti.</i>

12
00:00:41,550 --> 00:00:44,980
To je pro mě dobrý důvod volit Kat.

13
00:00:45,720 --> 00:00:50,110
<i>-Ve vyčerpávající soutěži o imunitu...</i>
-Musíte si to zasloužit.

14
00:00:52,170 --> 00:00:55,799
<i>...bojovala Kat až do konce,
ale vyhrála Kim.</i>

15
00:00:55,800 --> 00:00:57,980
Kim vyhrává imunitu!

16
00:00:59,670 --> 00:01:04,039
<i>Po soutěži se Alicia přidala k vlně,
která chtěla vyloučit Kat.</i>

17
00:01:04,040 --> 00:01:07,219
Necháváme Sabrinu
a vylučujeme Kat, ne?

18
00:01:07,220 --> 00:01:10,980
<i>Kim si chtěla nechat otevřené
možnosti a tak jistá si nebyla.</i>

19
00:01:11,030 --> 00:01:14,219
Kat může dostat dost hlasů poroty,

20
00:01:14,220 --> 00:01:16,590
protože nenaštvala moc lidí.

21
00:01:16,900 --> 00:01:18,663
Ale Sabrina je chytrá,

22
00:01:18,663 --> 00:01:21,890
aby si naklonila porotu
a nakonec mě vypekla.

23
........