1
00:00:01,189 --> 00:00:02,480
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,979 --> 00:00:06,341
Když jsem se probudil, došlo mi,
že jsem stále ve stejné realitě.

3
00:00:06,461 --> 00:00:08,381
- A to se nikdy předtím nestalo?
- Ne.

4
00:00:08,630 --> 00:00:11,177
To ale nedává smysl.
Proč se to děje zrovna teď?

5
00:00:11,297 --> 00:00:12,438
- Proč vás vidím?
- Nevím.

6
00:00:12,473 --> 00:00:14,440
- Proč se nemohu dostat za Rexem?
- Nevím.

7
00:00:14,458 --> 00:00:16,459
Nemohl byste mě nechat
alespoň na pár minut o samotě?

8
00:00:16,493 --> 00:00:18,211
Jak vás můžu nechat
o samotě, když jsem vy?

9
00:00:18,245 --> 00:00:19,629
Jak mám vysvětlit,

10
00:00:19,663 --> 00:00:21,464
že jeden z mých policistů
vběhl do silnice

11
00:00:21,498 --> 00:00:23,499
a potom utekl
od způsobené nehody?

12
00:00:24,752 --> 00:00:27,670
Chystají se tě suspendovat,

13
00:00:27,721 --> 00:00:30,139
dokud se nevyšetří tvé jednání.

14
00:00:41,318 --> 00:00:42,819
Tati!

15
00:00:42,853 --> 00:00:44,020
Rexi!

16
00:00:44,071 --> 00:00:44,970
Co se děje?

17
00:00:44,988 --> 00:00:46,405
Nebyla to nehoda.

18
00:00:46,440 --> 00:00:48,324
<i>Tohle jsem musel pochopit.</i>

19
00:00:48,358 --> 00:00:50,059
Snažili se mě zabít.

20
00:00:52,496 --> 00:00:55,531
Takže, když jste viděl
detektiva Hawkinse na té pouti,

21
00:00:55,582 --> 00:00:58,167
vyvolalo to vzpomínky na něco,

22
00:00:58,202 --> 00:01:00,837
co jste si nebyl schopen,
nebo si nechtěl, vybavit.

23
........