1
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Český překlad: Ainny (www.ainny.cz/asia/)

2
00:00:07,329 --> 00:00:08,553
Kde to jsem?

3
00:00:10,016 --> 00:00:11,118
Co jste udělali mému synovi?

4
00:00:11,118 --> 00:00:12,278
Ty parchante!

5
00:00:12,587 --> 00:00:13,703
Ryungu!

6
00:00:16,606 --> 00:00:17,570
Jak se opovažujete mě praštit!

7
00:00:18,141 --> 00:00:20,805
Ten hlupák se opovážil bít mého syna!

8
00:00:20,805 --> 00:00:22,823
Co… je to?

9
00:00:23,087 --> 00:00:26,840
Odpustím tvému otci, pokud mi rychle přineseš peníze.

10
00:00:28,264 --> 00:00:29,602
Bude jedno, když ho ubiješ k smrti

11
00:00:30,089 --> 00:00:31,715
Jestli mi ty peníze nepřineseš,

12
00:00:32,432 --> 00:00:34,393
Tvůj otec bude...

13
00:00:38,237 --> 00:00:39,077
Episode 4

14
00:01:05,611 --> 00:01:09,546
Poslouchej, ti dva psi,

15
00:01:10,582 --> 00:01:13,296
Nemohli by to být bratři?

16
00:01:13,296 --> 00:01:14,488
Bratři?

17
00:01:14,488 --> 00:01:17,235
Ti psi snad mají ve městě stejného otce,

18
00:01:17,235 --> 00:01:20,630
bojí se jeden druhého, a když jeden z nich zemře, tak jeho krev poteče do řeky.

19
00:01:21,174 --> 00:01:22,671
Nebude to legrační?

20
00:01:23,827 --> 00:01:26,240
Dneska večer ti ukážu,

21
00:01:27,485 --> 00:01:30,235
že psí zápasy nejsou nic proti tomu, co uvidíš.

22
00:01:36,083 --> 00:01:38,173
Můžu se zeptat, kam mě vedete?

23
00:01:56,269 --> 00:01:58,012
My dva bychom si měli promluvit.

24
00:01:58,929 --> 00:02:00,197
Kapitáne, nevíte o tom něco?

25
00:02:00,611 --> 00:02:01,960
Musím ho hned odvést.

........