1
00:00:01,487 --> 00:00:03,038
<i>Otče,</i>
<i>musíme si promluvit o našem bratrovi.</i>

2
00:00:03,072 --> 00:00:04,702
<i>Stává se z něj troska.</i>

3
00:00:04,770 --> 00:00:06,934
A stáhne s sebou celou svojí rodinu.

4
00:00:06,968 --> 00:00:08,233
Jsi ubohý.

5
00:00:08,301 --> 00:00:09,801
Chceš zabrat moje místo.

6
00:00:09,869 --> 00:00:12,067
Obléknout moje brnění.
Nosit můj meč.

7
00:00:12,134 --> 00:00:15,611
Skončíš svůj život v oděvu duchovního.

8
00:00:15,645 --> 00:00:17,985
<i>Je povinností dcery vdát se</i>
<i>podle přání jejího otce!</i>

9
00:00:18,052 --> 00:00:19,960
<i>Bude milovat, koho bude chtít.</i>

10
00:00:19,994 --> 00:00:21,265
<i>Je Borgia.</i>

11
00:00:21,332 --> 00:00:22,636
Vdala bych se, jak jsi chtěl.

12
00:00:22,704 --> 00:00:24,137
Ale kdybych se řídila svým srdcem-

13
00:00:24,171 --> 00:00:27,345
Aha, takže budoucnost této
rodiny je otrokem tvého srdce?

14
00:00:27,380 --> 00:00:30,652
<i>Jste obviněn z neuposlechnutí</i>
<i>papežských příkazů,</i>

15
00:00:30,720 --> 00:00:32,558
které vám nařídily ustat
ve vašich kacířských kázáních.

16
00:00:32,659 --> 00:00:39,301
<i>Projdu tímto ohněm, abych dokázal,</i>
<i>že říkám pravdu Boží!</i>

17
00:00:39,369 --> 00:00:41,202
<i>Savonarola byl potupen.</i>

18
00:00:41,270 --> 00:00:42,637
<i>V tuto chvíli</i>
<i>je převážen do Říma..</i>

19
00:00:42,738 --> 00:00:44,804
Přiznal se?
-Udělá to.

20
00:00:44,839 --> 00:00:47,274
Až jej přivítá skřipec,
<i>přizná se.</i>

21
00:00:47,341 --> 00:00:49,842
<i>Předstoupíš jako františkán.</i>

22
00:00:49,910 --> 00:00:51,544
<i>Budeš se ucházet o místo ochutnavače.</i>

23
00:00:51,645 --> 00:00:53,644
........