1
00:00:39,031 --> 00:00:42,730
Překlad a korektura by Predators13.

2
00:00:43,031 --> 00:00:45,651
Korektury a úprava výrazů podle hry:
Marek Tvrdý a Michaela Mikulcová

3
00:00:54,961 --> 00:00:58,781
Magie existuje, aby sloužila člověku.
Nikdy ho nemá ovládnout.

4
00:00:58,791 --> 00:01:03,111
Hloupí a zkažení jsou ti,
jež vzali Jeho dar a obrátili ho proti Jeho dětem.

5
00:01:03,121 --> 00:01:05,121
Přeměna 1:2

6
00:01:07,931 --> 00:01:10,709
Nazývají to Věk draka...

7
00:01:10,710 --> 00:01:15,564
...doba politických rozbrojů,
nelítostných bestií a mocných kouzel...

8
00:01:15,565 --> 00:01:20,582
ale též doba víry...víry v církev Andrasty,

9
00:01:21,190 --> 00:01:26,144
dominantní náboženský řád vedený její Svátostí, Božskou...

10
00:01:26,145 --> 00:01:29,994
Její templářští rytíři přísně kontrolují mágy.

11
00:01:29,995 --> 00:01:32,271
A omezují praktikování tajemného
magického umění ve víře,

12
00:01:32,272 --> 00:01:35,346
že tím zabrání uvržení světa do zkázy.

13
00:01:36,925 --> 00:01:40,439
Nejnebezpečnější z nich jsou krvaví mágové,

14
00:01:40,440 --> 00:01:45,457
kteří vykonávají své temné rituály potají...
navzdory Oltáři.

15
00:01:45,464 --> 00:01:48,709
Odhodláním neutralizovat tuto
hrozbu za každou cenu,

16
00:01:48,710 --> 00:01:52,928
se metody templářů staly brutálnějšími
a jejich podezíravost sahá

17
00:01:52,929 --> 00:01:56,812
dokonce až do loajálního Kruhu mágů...

18
00:01:56,813 --> 00:02:01,733
Korupce infikuje řady templářů a vedení
vidí svou roli posunutou

19
00:02:01,734 --> 00:02:04,880
od kontroly a ochrany...k potlačení.

20
00:02:04,881 --> 00:02:09,967
Jak napětí v Oltáři roste,
rovnováha síly je udržována Hledači,

21
00:02:09,968 --> 00:02:13,686
nejlepšími a nejloajálnějšími z templářů.

22
00:02:13,687 --> 00:02:16,565
Pečlivě vybraných Božskou samotnou...

23
00:02:16,566 --> 00:02:21,454
........