1
00:00:05,672 --> 00:00:08,173
<i>Takhle jsem ten příběh slyšela já.</i>

2
00:00:10,977 --> 00:00:16,048
<i>Zatímco dvojčata čekala, až se
rodiče vrátí domů, hezky si hrála.</i>

3
00:00:23,789 --> 00:00:27,226
<i>Ale tu noc nešla koledovat...</i>

4
00:00:33,733 --> 00:00:36,001
<i>Už nikdy nešla.</i>

5
00:00:36,035 --> 00:00:40,239
Alison! Řekne tu historku
rodičům a ti mě vyhodí.

6
00:00:40,273 --> 00:00:42,641
No tak, Hanno, líbí se mu.

7
00:00:42,675 --> 00:00:46,645
- Že jo?
- Varovala jsem tě.

8
00:00:47,079 --> 00:00:50,415
Zvedla ten nůž vysoko do vzduchu

9
00:00:50,449 --> 00:00:53,852
a pak ho bodla sestře
hluboko do prsou.

10
00:00:56,956 --> 00:01:00,192
Po její tváři se rozlil
zvrhlý úsměv,

11
00:01:00,226 --> 00:01:04,329
když se dívala, jak ze
srdce její sestry vytéká krev.

12
00:01:08,735 --> 00:01:11,703
A oni neměli jinou možnost,
než ji poslat

13
00:01:11,738 --> 00:01:14,907
do domova pro mentálně narušené.

14
00:01:14,941 --> 00:01:17,009
A tam také zůstala...

15
00:01:17,043 --> 00:01:20,011
až do včerejška,

16
00:01:20,146 --> 00:01:23,048
kdy utekla a přísahala,
že se vrátí do Rosewoodu

17
00:01:23,082 --> 00:01:27,986
a ubodá k smrti každé dítě,
které se opováží jít na Halloween koledovat!

18
00:01:47,389 --> 00:01:49,389
PRETTY LITTLE LIARS 2x13
The First Secret/První tajemství

19
00:01:49,429 --> 00:01:51,389
Přeložila channina

20
00:02:01,887 --> 00:02:04,957
Tak co myslíš, Em?
Měla by Hanna jít za roztomilou Britney

21
00:02:04,991 --> 00:02:06,892
nebo za plešatou Britney?

22
00:02:06,926 --> 00:02:10,028
Pokud chce,
tak roztomilá Britney.

........