1
00:00:02,551 --> 00:00:05,053
Vím, že tam jsi, Charlie.

2
00:00:05,087 --> 00:00:11,086
Dostanu tě zpátky, a protože trpělivost
nikdy nebyla moje silná stránka...

3
00:00:12,494 --> 00:00:16,080
Stimulační terapie.

4
00:00:17,317 --> 00:00:20,184
Budu stimulovat tvé smysly, zlato.

5
00:00:26,408 --> 00:00:27,725
Čich.

6
00:00:28,777 --> 00:00:31,028
Jen ne ten parfém.

7
00:00:31,062 --> 00:00:33,448
Zabíjíš mě.

8
00:00:55,521 --> 00:00:57,471
Dotyk.

9
00:00:57,805 --> 00:01:02,426
Ať už tuhle terapii vymyslel kdokoliv,
je to zvrácený, zvrácený génius.

10
00:01:03,328 --> 00:01:07,929
- Cítím se směšně.
- Nepřestávej. Je to úžasné.

11
00:01:08,984 --> 00:01:10,902
- Doktorko Reidová?
- Jacksone!

12
00:01:10,936 --> 00:01:12,767
- Promiňte.
- Ne, počkej.

13
00:01:12,771 --> 00:01:15,323
Ne, počkej, já jen... Jen...

14
00:01:15,374 --> 00:01:19,827
Jen zkouším stimulační terapii.

15
00:01:19,878 --> 00:01:23,532
- Pohnul prstem, takže...
- Jo. Potřebuju mu odsát hlen.

16
00:01:23,549 --> 00:01:26,518
Samozřejmě. Jistě.

17
00:01:30,506 --> 00:01:32,557
Jo, omluv mě.

18
00:01:35,711 --> 00:01:37,745
<i>Neumřeš.</i>

19
00:01:37,779 --> 00:01:39,480
<i>Uzdravíš se.</i>

20
00:01:44,803 --> 00:01:47,488
<i>Svým pacientům říkám,
že tomu musí věřit.</i>

21
00:01:47,523 --> 00:01:50,608
<i>Alespoň se o to musí pokusit.</i>

22
00:01:54,346 --> 00:01:57,999
<i>Je to stejné,
jako když se sázíte sami se sebou.</i>

23
00:01:58,033 --> 00:02:02,803
<i>Pokud do prvního patra dojedu,
aniž by někdo nastoupil,</i>
........