1
00:00:05,573 --> 00:00:08,007
<i>Sharon je velmi vtipná žena,</i>

2
00:00:08,042 --> 00:00:10,911
<i>ale má menší důveru v americký
individualismus, než já.</i>

3
00:00:10,945 --> 00:00:12,912
Zadrž, mám spoustu...

4
00:00:12,946 --> 00:00:14,780
Vyjádřil jsem snad někdy
nedostatek víry?

5
00:00:14,815 --> 00:00:17,416
Neříkám, a nikdy jsem neřekl,
že Barack Obama byl socialista.

6
00:00:17,451 --> 00:00:19,618
- Vážně?
- Co jsem řekl, to jsem vždycky říkal...

7
00:00:19,653 --> 00:00:21,620
Lewisi, prosil jste mě, abych pustila
zvukový soubor

8
00:00:21,655 --> 00:00:23,956
Pondělní ráno,
když stokrát

9
00:00:23,990 --> 00:00:25,991
nazvete prezidenta socialistou.

10
00:00:26,025 --> 00:00:27,827
Budu číst vaše sloupce
ve vysílání.

11
00:00:27,861 --> 00:00:30,528
Politici jsou... podívejte se na
definici, můj příteli... jsou socialisté.

12
00:00:30,563 --> 00:00:32,997
Takže podle vaši definice,
byl takový i Ronald Reagan.

13
00:00:33,031 --> 00:00:35,066
Co si myslíte o daních?

14
00:00:35,100 --> 00:00:36,534
To byl poslední skvělý prezident.

15
00:00:36,569 --> 00:00:38,235
<i>Americký individualismus
nemůže stavět silnice.</i>

16
00:00:38,270 --> 00:00:40,505
<i>- Individualismus...
- Do toho, dostaňte to všechno ven.</i>

17
00:00:40,539 --> 00:00:42,941
Děkuji vám, ale byla to otázka pro mně.

18
00:00:42,975 --> 00:00:45,542
Individualismus nemůže stavět školy

19
00:00:45,577 --> 00:00:46,910
nebo sestavit armádu...

20
00:00:46,945 --> 00:00:49,045
<i>Nikdo nemluvil o rozpadu armády.</i>

21
00:00:49,080 --> 00:00:51,247
Takže můžeme souhlasit, že vláda
je v tom dobrá?

22
00:00:51,282 --> 00:00:53,016
- Ano. Dobře.
- Ano.
........