1
00:02:39,966 --> 00:02:42,245
<i>V tej dobe som bol ešte malý chlapec</i>

2
00:02:42,889 --> 00:02:44,928
<i>ale stretol som lásku svojho života,</i>

3
00:02:45,048 --> 00:02:46,926
<i>kopce Provence.</i>

4
00:02:47,487 --> 00:02:49,969
<i>Nádherné leto sa rozplynulo.</i>

5
00:02:50,089 --> 00:02:51,208
Lili!

6
00:02:52,687 --> 00:02:55,610
Marcel!

7
00:03:04,613 --> 00:03:06,372
<i>Prázdniny sa skončili.</i>

8
00:03:12,851 --> 00:03:15,495
<i>Uvedomoval som si, že nedokážem čakať celý rok</i>

9
00:03:15,575 --> 00:03:18,213
<i>na návrat k mojim milovaným kopcom.</i>

10
00:03:20,494 --> 00:03:22,135
<i>Musel som si nájsť cestu.</i>

11
00:03:23,454 --> 00:03:25,093
<i>Bol som pripravený na všetko.</i>

12
00:03:35,377 --> 00:03:36,455
Mami.

13
00:03:37,378 --> 00:03:40,977
<i>Každý deň odznova začínal
jednoduchý a krásny príbeh Augustine...</i>

14
00:03:41,176 --> 00:03:42,860
<i>a jej troch mužov.</i>

15
00:03:47,859 --> 00:03:50,819
<i>Môj otec, Joseph, sa vrátil
k svojmu každodennému životu</i>

16
00:03:50,899 --> 00:03:53,781
<i>ako by nádherné prázdniny
nerátal za nič.</i>

17
00:03:54,421 --> 00:03:57,859
<i>On chodil do školy s nami.
My sme chodili do školy s ním.</i>

18
00:03:58,099 --> 00:03:59,661
Dobré ráno, pán učiteľ.

19
00:04:00,221 --> 00:04:01,581
Dobré prázdniny?

20
00:04:04,423 --> 00:04:08,742
<i>Zo všetkých otcov len môj bol jediný,
kto mohol prekročiť prah dverí.</i>

21
00:04:13,303 --> 00:04:14,465
"Jeseň...

22
00:04:15,225 --> 00:04:16,504
"...čiarka...

23
00:04:17,104 --> 00:04:19,104
"...s jej poryvmi vetra...

24
00:04:19,703 --> 00:04:20,987
"...čiarka...
........